XMLHTTPREQUEST LÀ GÌ

  -  

Đối tượng XMLHttpRequest (viết tắt là XHR) là một API có thể được sử dụng bởi JavaScript, Jscript, VBScript và một số ngôn ngữ phát triển ứng dụng Web khác.

Đối tượng XMLHttpRequest trong AJAX được sử dụng cho việc giao tiếp không đồng bộ giữa máy khách và máy chủ.

Nó thực hiện các hoạt động sau:

Gửi dữ liệu từ máy khách đến máy chủ dưới nền (background). Nhận dữ liệu từ máy chủ.Cập nhật trang web mà không cần tải lại trang web.

Bạn đang xem: Xmlhttprequest là gì


Các thuộc tính của đối tượng XMLHttpRequest

Thuộc tínhMô tả
onReadyStateChangeNó được gọi bất cứ khi nào thuộc tính readystate bị thay đổi. Nó không được sử dụng với các yêu cầu đồng bộ.
readyStateĐại diện cho trạng thái của yêu cầu. Nó nằm trong khoảng từ 0 đến 4.

0 UNOPENED phương thức open() không được gọi.

1 OPENED open() được gọi nhưng send() không được gọi.

2 HEADERS_RECEIVED send() được gọi, và các tiêu đề và trạng thái có sẵn.

3 LOADING Tải xuống dữ liệu; responseText giữ dữ liệu.

4 DONE Thao tác hoàn tất.

Xem thêm: Bản Vẽ Shop Drawing Là Gì ? Shop Drawing Làm Những Việc Gì

reponseTextTrả về phản hồi dưới dạng văn bản.
responseXMLTrả về phản hồi dưới dạng XML.

Các phương thức của đối tượng XMLHttpRequest

Các phương thức quan trọng của đối tượng XMLHttpRequest như sau:

Phương thứcMô tả
void open(method, URL)Mở yêu cầu chỉ định phương thức GET hoặc POST và URL.
void open(method, URL, async)Tương tự như trên và chỉ định bất đồng bộ hoặc không.
void open(method, URL, async, username, password)Giống như trên nhưng chỉ định tên người dùng và mật khẩu.
void send()Gửi yêu cầu GET.
void send(string)Gửi yêu cầu POST.

Xem thêm: Cách Chơi Kindred Đi Rừng - Hướng Dẫn Chơi Kindred Rừng Mùa 11 Qua Lmht 10

setRequestHeader(header,value)Thêm các thuộc tính vào tiêu đề yêu cầu.

Tạo đối tượng XMLHttpRequest trong AJAX

Các trình duyệt hỗ trợ đối tượng XMLHttpRequest bao gồm: Chrome, FireFox, Safari, Opera và IE7+

Dưới đây là cú pháp để tạo đối tượng XMLHttpRequest trong AJAX:


Recent Updates AJAX là gì?Các công nghệ AJAXĐối tượng XMLHttpRequest trong AJAXVí dụ Ajax với DatabaseVí dụ Java AjaxVí dụ JSON với AJAXLinkedList trong javaArrayList trong javaBài tập java có lời giảiXử lý duplicate trong SQLPhím tắt hay dùng trong ExcelBảo mật tập tin ExcelDịch trang tính trong ExcelIn trang tính trong ExcelHàm VLOOKUP trong ExcelĐối tượng đồ họa trong ExcelSử dụng macro trong ExcelSử dụng Templates trong Excel
*