Vong Là Gì

  -  
1. (Động) Mất. ◎Như: “vong dương xẻ lao” 亡羊補牢 mất cừu (new lo) sửa chuồng.2. (Động) Trốn. ◎Như: “lưu lại vong” 流亡 trốn chạy, “vong mệnh” 亡命 trốn bước hoán vị nạn. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Yên thái tử Đan chí ư Tần, vong quy” 燕太子丹質於秦, 亡歸 (Yên sách tam 燕策三) Thái tử Đan nước Yên có tác dụng nhỏ tin ở Tần, trốn được về nước.3. (Động) Ckhông còn. ◎Như: “tử vong” 死亡 chết mất, “tmùi hương vong” 傷亡 bị chết.4. (Động) Bị phá hủy. ◎Như: “diệt vong” 滅亡 bị tiêu diệt.5. (Động) Đi vắng ngắt. ◇Luận Ngữ 論語: “Khổng Tử thì kì vong dã, nhi vãng bái chi” 孔子時其亡也, 而往拜之 (Dương Hóa 陽貨) Khổng Tử vượt thời điểm bạn đó (Dương Hóa 陽貨) đi vắng ngắt (vị Khổng Tử hy vọng rời gặp mặt mặt), mà lại nhà tạ ơn.6. (Động) Quên. § Thông “vong” 忘.7. (Tính) Đã bị tiêu diệt. ◎Như: “vong đệ” 亡第 tín đồ em đang chết, “vong phụ” 亡父 cha vẫn chết.8. Một âm là “vô”. (Động) Không bao gồm. § Nghĩa nhỏng chữ “vô” 無.


Bạn đang xem: Vong là gì

① Mất, như Lương vong 梁亡 nước Lương mất rồi.② Trốn, nlỗi giữ vong 流亡 đói khát trôi giạt mất, vong mệnh 亡命 trốn bước hoạn nàn.③ Chết, nlỗi vong đệ 亡第 tín đồ em sẽ chết, điệu vong 悼亡 vk bị tiêu diệt.④ Một âm là vô. Nghĩa như chữ vô 無.
① Trốn: 逃亡 Chạy trốn; 廣故數言慾亡 Ngô Quảng rứa ý nhiều lần nói rõ mình muốn vứt trốn (Sử kí); ② Mất, lạc: 亡國滅族 Mất nước diệt nòi; 暮而果大亡其財 Đến về tối thì trái nhiên mất rất nhiều tài chánh (Hàn Phi tử); ③ Ra bên cạnh, đi vắng: 孔子時其亡也, 而往拜之 Khổng tử thừa lúc Dương Hoá đi vắng tanh, mà lại mang đến thăm (Luận ngữ: Dương Hoá); ④ Vong, chết: 傷亡很少 Thương thơm vong khôn xiết ít; 亡弟 Em trai đã chết; 今劉表新亡 Nay Lưu Biểu vừa new chết (Tư trị thông giám); ⑤ (văn) Quên (cần sử dụng nhỏng 忘): 心之憂矣, 曷維其亡! Trong lòng ai oán lo, làm sao quên được! (Thi Kinh).


Xem thêm: #11+ Quán Cafe Tổ Chức Offline Tphcm, 10 Quán Cafe Đẹp, Có Phòng Họp Tại Tp


bại vong 敗亡 • bô vong 逋亡 • diệt vong 滅亡 • hưng vong 興亡 • giữ vong 流亡 • nguy vong 危亡 • táng vong 喪亡 • thương thơm vong 伤亡 • tmùi hương vong 傷亡 • tồn vong 存亡 • trận vong 陣亡 • tử vong 死亡 • vị vong 未亡 • vong bạn dạng 亡本 • vong hà 亡何 • vong linh 亡魂 • vong linch 亡靈 • vong mệnh 亡命 • vong nhân 亡人 • vong quốc 亡國 • xỉ vong 齒亡 • xuất vong 出亡 • yểu vong 殀亡


Xem thêm: Download The Amazing Spider, Download Amazing Spider Man For Android

• Đáo Bành Thành - 到彭城 (Phùng Khắc Khoan)• Hoạ Đại Minh sứ Dư Quý kỳ 3 - 和大明使余貴其三 (Phạm Sư Mạnh)• Khiển bi hoài kỳ 3 - 遣悲懷其三 (Nguyên Chẩn)• Kyên ổn thác đao hành - 金錯刀行 (Lục Du)• Liêm Pha bi - 廉頗碑 (Nguyễn Du)• Lục y 2 - 綠衣 2 (Khổng Tử)• Sơn cư ngẫu đề - 山居偶題 (Lý Cửu Linh)• Thánh Ân từ - 聖恩寺 (Trần Bích Hoành)• Thông minch luỵ - 聰明累 (Tào Tuyết Cần)• Vịnh sử thi - Thủ Đô - 詠史詩-成都 (Hồ Tằng)