VỆ SINH CÁ NHÂN TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Vệ sinch cá thể hằng ngày là một trong chuyển động không thể không có giúp cho khung hình luôn luôn thật sạch cùng khỏe mạnh. Cùng Tiếng Anh AZ đi tìm gọi từ vựng về các hoạt động lau chùi cá nhân– Personal Hygiene chúng ta nhé!

Ghi chú:

Những phiên âm bên dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.

Bạn đang xem: Vệ sinh cá nhân tiếng anh là gì

Một từ bỏ có thể nhiều hơn thế 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh và phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thường thì và phiên âm dạng yếu đuối – weak-sound (trong một số ngôi trường đúng theo Lúc nói, hiện tượng nuốt âm hoặc nhiều âm được nói dịu đi biến thành một âm nhẹ nhàng hơn nhưng sát với nó).

*


Contents


Các vận động vệ sinh cá thể trong Tiếng Anh 

 UKUS 
Personal Hygiene/ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn//ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn/Vệ sinh cá nhân
Washing face/ˈwɒʃ.ɪŋ feɪs/ /ˈwɑː.ʃɪŋ feɪs/Rửa mặt
Washing hands/ˈwɒʃ.ɪŋ hændz//ˈwɒʃ.ɪŋ hændz/Rửa tay
Washing hair/ˈwɒʃ.ɪŋ heər//ˈwɒʃ.ɪŋ her/Gội đầu
Rinsing hair/rɪns heər//rɪns her/Xả tóc
Brushing hair/brʌʃ ɪŋ heər//brʌʃ ɪŋ her/Chải đầu
Drying hair/draɪ ɪŋ heər//draɪ ɪŋ her/Sấy tóc
Take a shower/teɪk ə ʃaʊər//teɪk ə ˈʃaʊ.ɚ/Tắm bằng vòi vĩnh sen
Take a bath/teɪk ə bɑːθ//teɪk ə bæθ/Tắm bằng bể tắm
Use deodorant/juːz diˈəʊ.dər.ənt//juːz diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn khử mùi
Flossing teeth/ˈflɒs.ɪŋ tiːθ//flɑː.sɪŋ tiːθ/Xỉa răng
Brushing teeth/brʌʃɪŋ tiːθ//brʌʃɪŋ tiːθ/Đánh răng
Gargle/ˈɡɑː.ɡəl//ˈɡɑːr.ɡəl/Xúc miệng
Shave/ʃeɪv//ʃeɪv/Cạo râu
Cutting nails/ˈkʌt.ɪŋ neɪlz//ˈkʌt.ɪŋ neɪlz/Cắt móng tay
Washing clothes/ˈwɒʃ.ɪŋ kləʊðz//ˈwɑː.ʃɪŋ kloʊðz/Giặt quần áo
Drying clothes/draɪ.ɪŋ kləʊðz//draɪ.ɪŋ kloʊðz/Pkhá quần áo

Tên Tiếng Anh những đồ vật dụng dùng để làm dọn dẹp cá nhân

 

UK

US

 
Shower cap/ʃaʊər kæp//ʃaʊə kæp/Mũ tắm
sponge /spʌndʒ//spʌndʒ/Miếng bọt bong bóng biển lớn để tắm
deodorant/diˈəʊ.dər.ənt//diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn uống khử mùi
Body lotion/ˈbɒd.i ˈləʊ.ʃən//ˈbɑː.di ˈloʊ.ʃən/Kem chăm sóc thể
moisturizer/ˈmɔɪs.tʃər.aɪ.zər//ˈmɔɪs.tʃɚ.aɪ.zɚ/Kem chăm sóc ẩm
Perfume/ˈpɜː.fjuːm//ˈpɜː.fjuːm/Nước hoa
Soap/səʊp//soʊp/Xà phòng
Sanitizer/ˈsæn.ɪ.taɪ.zər//ˈsæn.ə.taɪ.zɚ/Nước khử trùng
Shower cream/ʃaʊər kriːm//ʃaʊə kriːm/Sữa tắm
Shampoo/ʃæmˈpuː//ʃæmˈpuː/Dầu gội
Hair conditioner/heər kənˈdɪʃ.ən.ər/ /her kənˈdɪʃ.ən.ɚ/Dầu xả
Hair gel/heər dʒel//her dʒel/Gel bôi tóc
Hair spray/heər spreɪ//her spreɪ/Xịt tóc
Comb/kəʊm//koʊm/Lược
Curling iron/ˈkɜː.lɪŋ aɪən//ˈkɜː.lɪŋ aɪrn/Cây cuốn nắn tóc
Hair dryer/heər ˈdraɪ.ər//her ˈdraɪ.ɚ/Máy sấy tóc
Hair clip/heər klɪp//her klɪp/Kẹp tóc
Bobby pins/ˈbɒb.i pɪnz/ /ˈbɑː.bi pɪnz/Ghyên ổn tóc
Toothbrush/ˈtuːθ.brʌʃ/ /ˈtuːθ.brʌʃ/Bàn chải tiến công răng
Toothpaste/ˈtuːθ.peɪst//ˈtuːθ.peɪst/Kem tấn công răng
Dental floss/ˈden.təl flɒs//ˈden.təl flɑːs/Chỉ nha khoa
Mouthwash/ˈmaʊθ.wɒʃ//ˈmaʊθ.wɒʃ/Nước súc miệng
Electric shaver/iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vər//iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vɚ/Dao cạo điện
Razor/ˈreɪ.zər//ˈreɪ.zə/Dao cạo râu
Razor bladeˈreɪ.zər bleɪd//ˈreɪ.zə bleɪd/Lưỡi dao cạo
Shaving cream/ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm//ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm/Kem cạo râu
Nail clippers/neɪl ˈklɪp.əz//neɪl ˈklɪp.əz/Đồ giảm móng tay
Emery board/ˈem.ər.i bɔːd//ˈem.ɚ.i bɔːrd/Đồ dũa móng tay
Nail polish remover/neɪl ˈpɒl.ɪʃ rɪˈmuː.vər//neɪl ˈpɑː.lɪʃ rɪˈmuː.və/Thuốc tẩy tô móng tay

How lớn wash your hvà properly? Cách rửa tay đúng cách

Washing your hands is one of the most effective sầu ways lớn reduce the spread of disease. You should especially wash your hands before and after you eat, after going khổng lồ the bathroom và when you come inlớn contact with someone who is siông xã. In order khổng lồ achieve effective sầu results, make sure you wash your hands properly.

Xem thêm: Top 13 Bộ Phim Siêu Anh Hùng Hay, Mới Nhất 2020 Nhất Định Nên Xem

Wet your hands with clean water & apply soap. Lather your hands by rubbing them thoroughly with soap. Scrub your hands for at least đôi mươi seconds. Rinse your hands well. Dry your hands with a towel or air dry.

 Dịch

Rửa tay là 1 trong bí quyết hiệu quả giảm tphát âm sự lan truyền bị bệnh. Đặc biệt, bạn nên cọ tay trước với sau khoản thời gian nạp năng lượng, sau khi đi lau chùi cùng khi xúc tiếp với những người hiện giờ đang bị căn bệnh. Để đạt công dụng tác dụng, hãy bảo đảm an toàn rằng các bạn rửa tay đúng cách.

Xem thêm: Hướng Dẫn Hack Clash Of Clan S, Free My, Hướng Dẫn Hack Gem Clash Of Clans

Làm ướt tay bằng nước sạch mát với thoa xà chống. Tạo bọt bong bóng tay bằng cách xoa kỹ với xà chống. Chà tay vào tối thiểu trăng tròn giây. Rửa tay sạch mát. Lau khô tay bằng khăn hoặc đồ vật sấy thô.

Bài tập

Chọn các từ tương thích dưới đây để điền khớp ứng vào các số thể hiện các hoạt động lau chùi cá thể tất cả trong ảnh 

Comb my hairBrush my teethWash my hairGargle
Take a showerShave my faceLook in the mirrorPut on deodorant
Put on makeupFloss my teethTake a bathClean my ears
Dry my hairBrush my hairCut my nailsTake off my clothes

 

*


Đáp án: 1- Comb my hair; 2-Look in the mirror; 3- Wash my hair; 4- Clean my ears; 5- Put on deodorant; 6- Put on makeup; 7- Shave sầu my face; 8- Floss my teeth; 9- Take a bath; 10- Brush my teeth; 11- Take a shower; 12- Gargle; 13- Dry my hair; 14- Brush my hair; 15- Cut my nails; 16- Take off my clothes

Đừng quên, để nhớ lâu và nhớ đúng mực cách vạc âm của từ vựng, ngoại trừ ghi chép các bạn hãy luyện gọi giải pháp vạc âm của tự đó mỗi ngày, hàng tiếng đồng hồ nhé. Học thêm những từ bỏ bắt đầu theo chủ đề trên trên đây. Chúc chúng ta học tập vui!