Valve là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Valve là gì

*
*
*

valve
*

valve sầu /vælv/ danh từ (kỹ thuật); (giải phẫu) vanthe valve sầu of a bicycle tyre: van săm xe pháo đạpthe valves of the heart: những van tim rađiô đèn khí tử (thực đồ dùng học); (động vật học) mhình họa vỏ (trái đậu, vỏ sò...) (âm nhạc) buộc phải bấm cồn từ (kỹ thuật) gắn van đánh giá bởi van
mảnh nhỏnắpvan danh từ o van Thiết bị cơ khí sử dụng để điều tiết cái chất lưu, gồm bao gồm những dạng van bướm, van ghlặng, van hút ít, van cầu van cửa, van kiểm tra, van khống chế, van bình yên, van tiết lưu, van đóng, van mở. § admission valve : van nạp § angle valve : vòi vĩnh, van thẳng góc § atmospheric relief valve sầu : van (an toàn) giảm áp suất khí quyển § automatic valve sầu : van tự động § backwater valve : van chặn nước ngược § bailer valve : van gàu nạo § balanced valve sầu : van cân nặng bằng § ball valve sầu : van bi § bell valve : van chuông § bell kết thúc valve sầu : van mũ chuông § bellows valve : van cửa gió § blast valve : van gió § bleeder valve sầu : van xả § block valve sầu : van phân đoạn § blow down valve sầu : van xả có tác dụng sạch § blow off valve sầu : van xả làm cho sạch; van xả nhanh § bottom valve : van đáy § brake valve : van hãm § breather valve sầu : van xả khí; van thông gió § butterfly valve sầu : van bướm § capacity control valve : van điều chỉnh công suất § charging valve sầu : van nạp liệu § circulating valve : van tuần hoàn § closed center valve : van đóng giữa § closed in pressure valve : van đo áp suất đáy giếng § closure valve : van đóng, van khóa § coông xã valve sầu : van vòi § cold valve sầu : van làm cho lành § compensating valve sầu : van bù § conical valve : van hình nón § control valve : van điều chỉnh, van kiểm tra § cup valve sầu : van hình chuông § cup off valve sầu : van cắt mẫu § cylinder valve : van xilanh § dart valve sầu : van có nắp § decompression valve : van giảm § delivery valve : van phân phối § diaphragm valve : van màng ngăn § directional valve sầu : van chủ đạo § disc valve : van đĩa § discharge valve sầu : van xả § double disc valve sầu : van đĩa knghiền § double feed valve sầu : van nạp kép § double seat valve : van chân knghiền § drain (off) valve sầu : van túa cạn § emergency stop valve : van dừng khẩn cấp; van dừng bảo hiểm § equalizing valve : van cân bằng § escnpe valve : van ra § exhaust valve sầu : van xả § expansion valve : van dãn nở § feed valve : van nạp vào § feed check valve : van nạp vào một chiều § feedline kiểm tra valve sầu : van một chiều bên trên đường ống nạp § flanged valve : van có mặt bích § flap valve : van gồm nắp § flow valve : van kyên ổn đồn đãi, van phao nổi § flow beam valve : van điều chỉnh lưu lượng phun dầu ở đầu giếng § flow control valve sầu : van điều khiển lưu lượng § flow dividing valve : van phân phối lưu lượng § flush valve sầu : van túa § forcing valve sầu : van xay ra, van đùn ra § fuel valve : van nhiên liệu § gas valve sầu : van khí § gas injection valve sầu : van bơm phu khí, van bơm nén khí § gas lift valve : van khí nén đưa dầu lên § gas reducing valve sầu : van tiết lưu khí § gate valve sầu : van cửa; vòi vĩnh khóa; tấm chắn trượt (trên kênh dẫn) § globe valve sầu : van bi § governing valve : van điều tiết, van điều khiển; van phân phối § guard valve sầu : van bảo hiểm § high pressure valve sầu : van áp suất cao § hinged valve : van có bản lề § horizontal kiểm tra valve sầu : van chặn ngang § hydraulic valve : van thủy lực § induction valve sầu : van (hút) vào § inlet valve : van vào § intake valve sầu : van vào § insert valve sầu : van ghép vào § kick-off valve : van chốt ấn § king valve : van chính
*Xem thêm: Bật Mí Cách Chơi Lol Sever Bắc Mỹ, Cách Chơi Lol Sever Bắc Mỹ

*

*

valve

Từ điển Collocation

valve noun

ADJ. safety | non-return, one-way | drain, pressure-relief | fuel, water, etc. | heart, radiator, etc.

VERB + VALVE fit The plumber will fit some new safety valves. | open You need special tools to lớn open the valve. | close

Từ điển WordNet


n.

a structure in a hollow organ (lượt thích the heart) with a flap khổng lồ insure one-way flow of fluid through itdevice in a brass wind instrument for varying the length of the air column khổng lồ alter the pitch of a tonecontrol consisting of a mechanical device for controlling the flow of a fluid


Xem thêm: Cửu Âm Chân Kinh Web Game Cửu Âm Chân Kinh Online, Cửu Âm Chân Kinh

Microsoft Computer Dictionary

n. See electron tube, vacuum tube.

Oil & Gas Field Glossary

A device used to control the rate of flow in a line, to open or shut off a line completely, or khổng lồ serve sầu as an automatic or semiautomatic safety device. Valves which find extensive use in the oil & gas industry include the gate valve sầu, plug valve, needle valve sầu, check valve, và relief valve.