Tương Quan Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Mối tương quan là gì
Bạn đang xem: Tương quan là gì

*

*

*Xem thêm: Những Câu Đố Mẹo Cực Khó, Hại Não Kèm Đáp Án, Iq Cao Mới Giải Được

*

- Dính líu với nhau, có liên hệ với nhau : Quyền lợi tương quan giữa người này và người khác. Tương quan lực lượng. Lực lượng so sánh hơn kém giữa hai bên.

hd. Quan hệ với nhau. Tương quan lực lượng: so sánh lực lượng giữa hai bên.Tầm nguyên Từ điểnTương Quan

Tương: cùng, Quan: quan hệ.

Cho hay từ hiếu tương quan. Nhị Thập Tứ Hiếu
*Xem thêm: Game Bác Sĩ Nhổ Răng Cực Hài Hước, Game Bác Sĩ Khám Răng

tương quan

tương quan verb
to interrelate, to correlatecorrelatedcâu hỏi phụ tương quan: correlated sub-querynhiệt độ màu tương quan: correlated colour temperaturecorrelationbậc tương quan: degree of correlationbiểu đồ tương quan: correlation diagramchỉ số tương quan: correlation indexcông cụ tương quan: correlation toolđỉnh hàm số tương quan: correlation function peakđo tương quan góc bội ba: triple angular correlation measurementdữ liệu tương quan: correlation datahàm tương quan: correlation functionhệ số tương quan: correlation coefficienthệ số tương quan: correlation coefficientshệ số tương quan: correlation ratiohệ số tương quan (chuỗi hàng loạt): serial correlation coefficienthệ số tương quan âm: negative correlation coefficienthệ số tương quan bội: coefficient of multiple correlationhệ số tương quan bội ba: triple correlation coefficienthệ số tương quan chính tắc: canonical correlation coefficienthệ số tương quan chuỗi: serial correlation coefficienthệ số tương quan dương: positive correlation coefficienthệ số tương quan không gian: space correlation coefficienthệ số tương quan riêng: coefficient of partial correlationhệ số tương quan tần số: frequency correlation coefficienthệ số vectơ tương quan: vector correlation coefficienthệ thống đo mối tương quan vệ tinh: correlation tracking systemkhoảng cách tương quan nằm ngang: horizontal correlation distancekhoảng tương quan: correlation intervalma trận tương quan: correlation matrixma trận tương quan hoàn toàn: complete correlation matrixmặt tương quan chuẩn: normal correlation surfacephân tích tương quan: correlation analysisphân tích tương quan góc: angular correlation analysisphép đo tương quan góc kép: double angular correlation measurementphương pháp tương quan: correlation methodsơ đồ tương quan: correlation diagramsự phân tích tương quan: correlation analysissự tương quan: correlationsự tương quan âm: negative correlationsự tương quan chặt chẽ: high correlationsự tương quan dương: positive correlationsự tương quan hình ảnh: video correlationsự tương quan không-thời gian: space-time correlationsự tương quan nối tiếp: serial correlationsự tương quan thời gian: time correlationtách sóng tương quan: correlation detectionthí nghiệm (về) tương quan: correlation experimenttương quan (không thật, giả tạo): spurious correlationtương quan (theo) phương phân cực: polarization-direction correlationtương quan Gilliland: Gilliland correlationtương quan ảo tưởng: illusory correlationtương quan âm: inverse correlationtương quan bội chuẩn tắc: multiple normal correlationtương quan bội phi tuyến tính: multiple curvilinear correlationtương quan chính tắc: canonical correlationtương quan của các chỉ số: correlation of indicestương quan của chuyển dời liền cạnh: correlation of adjacent transitiontương quan dương: direct correlationtương quan gama-gama: gamma-gamma correlationtương quan giả: nonsense correlationtương quan giả: spurious correlationtương quan giả tạo: nonsense correlationtương quan góc: angular correlationtương quan hạng: rank correlationtương quan hạng: grade correlationtương quan hoàn toàn: perfect correlationtương quan không thật: spurious correlationtương quan không thật: nonsense correlationtương quan không tuyến tính: nonlinear correlationtương quan momen tích: product moment correlationtương quan moment tích: product moment correlationtương quan riêng: partial correlationtương quan tầm dài: long-range correlationtương quan thật: true correlationtương quan thính giác với thính giác: Inter-Aural Cross Correlation (IACC)tương quan toàn phần: total correlationtương quan trễ: lag correlationtương quan trực tiếp: direct correlationtương quan tuyến tính: linear correlationtương quan vectơ: vector correlationtương quan vòng: circular correlationtương quan xung lượng: momentum correlationtỷ số tương quan: correlation ratiocorrelation, correlative, correlatecorrelativerelationalcơ sở dữ liệu tương quan: relational data basengôn ngữ tương quan: relational languagevận hành viên tương quan: relational operatorbộ tự tương quanauto-correlatorbộ tương quancorrelatorbộ tương quan ảnh điện quangelectro-optical image correlatorbộ tương quan chéocross-correlatorbộ tương quan quangoptical correlatorbộ tương quan tương tựanalogue correlatorđịnh luật thành phần tương quanlaw of related compositionđiều chế di pha tương quan vi saiDifferentially Coherent Phase - Shift Keying (DCPSK)đường tương quanline of collationhạt liên kết tương quan thời gianTime-Correlated Associated particle (TCAP)hàm tự tương quanautocorrelationhàm tự tương quanautocorrelation functionhàm tương quan chéocross-correlation functionhệ số tự tương quanautocorrelation coefficienthệ số tương quancoincidence factorhệ số tương quanrelation factor