Trainer Là Gì

  -  

Đào tạo thành nội cỗ (Train the Trainer) đang trở thành xu hướng đào tạo bắt đầu tại những doanh nghiệp. So với các quy mô đào chế tác khác, phương pháp này giúp phát triển nhân viên tốt hơn, tạo đk để chúng ta nắm kiến thức nhanh và lưu giữ tin tức lâu hơn.


Train the Trainer là gì?

Duy trì lợi thế đối đầu và cạnh tranh là nhiệm vụ hàng đầu của doanh nghiệp. Để bảo đảm đạt được mục tiêu này, công tác đào tạo và huấn luyện và cải cách và phát triển (training & development) rất cần được quan tâm đầu tư đặc biệt trong chiến lược tổ chức.

Đào chế tạo nội cỗ (Train the Trainer) là quy mô đào tạo nên doanh nghiệp – vào đó, một đội nhóm nhóm nhân viên cấp dưới (thường là làm chủ cấp trung trở lên) đã tham gia đào tạo về một kĩ năng chuyên môn cụ thể (ví dụ: kỹ năng điều hành cuộc họp…). Tuy nhiên, mục tiêu chính không chỉ đơn thuần là vạc triển tài năng cho những cá nhân này – mà để họ hoàn toàn có thể đóng vai trò lý giải (trainer/ mentor) cho các thành viên còn sót lại của team nhóm/ tổ chức.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chứng chỉ train the trainer của ITD

Trang bị những kỹ năng quan trọng để trở thành chuyên viên đào chế tạo được chứng nhận – bằng phương pháp đăng ký kết tham gia chương trình CTP ngay!