Thanh toán tiếng anh là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vchamichi.com.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) tkhô nóng toán
*
verb
*
to liquidate to pay; lớn settle; khổng lồ honour Tkhô giòn toán hoá đối chọi To pay a bill/kiểm tra Nhận mặt hàng rồi new thanh khô toán thù Xem lĩnh hoá giao ngân payment Thời hạn tkhô cứng toán thù Payment term/period Trường thích hợp ko chịu đựng thanh khô toán Failure khổng lồ pay; Non-payment Chậm trễ vào việc tkhô hanh toán To be behindhand with payments; To be in arrears with payments Yêu cầu tkhô giòn tân oán ngay trong lúc nhận ra hoá đơn Payment is due upon receipt of the invoice Đã thanh toán (ghi bên trên hoá solo ) Received with thanks; Payment received; Paid payable Tkhô nóng toán thù bằng chi phí phương diện Payable in cash lớn liquidate; to lớn eliminate Có vụ việc nên thanh khô toán thù với ai To have a bone khổng lồ piông xã with somebody; lớn have sầu an old score to settle with somebody; to lớn settle/lớn square accounts with sometoàn thân

*