Space Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Space là gì

*
*
*

spaces
*

space không gian; khoảng thời gian; chỗ action s. Không gian tác dụng adjoint s. Không khí liên hợp adjunct s. Không khí phụ hợp affine s. Không khí afin affinely connected s. Không khí liên thông afin base s. Không gian cơ sở biafine s. Không khí song afin bundle s. Không gian phân thớ Cartesian s. Không khí Ơclit centred affin s. Không gian afin gồm tâm classifying s. Không gian phân loại compact s. Không gian compac complete s. Không gian đủ completely regular s. (tô pô) không gian trọn vẹn chính quy configuration s. Không khí cấu hình conjugate s. (đại số) không gian liên hợp contractible s. Không khí co rút được control s. Không gian điều khiển covex s. Không khí lồi coset s. Không gian các lớp covering s. Không khí phủ curved s. Không gian cong giảm giá s. (điều khiển học) vùng chết, vùng ko bắt decision s. (thống kê) không gian các quyết định decomposition s. (tô pô) không gian phân hoạch discrete s. Không gian rời rạc dual vector s. Không gian vectơ đối ngẫu elliptic s. Không khí eliptic fibre s. Không khí phân thớ finite s. Không gian hữu hạn finite dimensional s. Không khí hữu hạn chiều flat s. Không gian dẹt four dimensional s. Không gian bốn chiều generalized s. (tô pô) không gian suy rộng homeomorphic s.s không gian đồng phôi homogeneous s. (hình học) không gian thuần nhất hyperbolic s. Không khí hypebolic isometric s. Không khí đẳng cự lacunar(y) s. Miền tất cả lỗ hổng lens s. (tô pô) không khí thấu kính linear s. Không gian tuyền tính locally convex s. (giải tích) không khí lồi địa phương loop s. (tô pô) không gian các nút measurable s. Không khí đo được measure s. Không khí có độ đo metric s. Không khí mêtric modular s. Không khí môđula neighbourhood s. Không gian lân cận non-modular s. (hình học) không gian không môđula normed s. (giải tích) không gian định chuẩn null s. one-dimensional s. Không gian một chiều parabolic s. Không gian parabolic paracompact s. Không gian paracompact perpendicular s. Không gian trực giao phase s. Không gian pha policy s. Trchi. Không gian các chiến lược sản phẩm s. Không khí tích projective s. (hình học) không gian xạ ảnh proximity s. Không khí lân cận pseudo-Euclidian s. Không khí giả Oclit pseudospherical s. Không khí giả cầu quintuple s. Không gian năm chiều quotient s. Không khí thương rational s. Không gian hữu tỷ ray s. (đại số) không gian các tia real s. Không gian thực reflexive s. Không khí phản xạ regular s. Không gian chính quy representation s. Không khí biểu diễn ring-like s. (tô pô) không khí giống vành sample s. Không gian mẫu separable s. Không gian seperated s. Không gian tách, không gian Hauxđooc sequence s. Không gian các dãy signal s. Không khí các tín hiệu simply connected s.s các không gian đơn liên skew-metric s. (hình học) không khí với mêtric lệch spherical s. Không gian cầu state s. Không gian trạng thái structure s. Of a ring không gian cấu trúc của một vành subprojective s. Không khí xạ ảnh dưới symplectic s. Không khí đơn hình totally imbedded s. Không khí bị nhúng hoàn toàn three-dimensional s. Không gian ba chiều topological s. Không gian tôpô topologically complete s. Không gian đủ tôpô total s. Of fibration không gian toàn phần của phân thớ two-dimensional s. Không khí hai chiều uniform s. Không khí đều unitary s. Không gian unita vector s. (giải tích) không khí vectơ, không khí tuyến tính

*

*Xem thêm: Top 10 Nữ Ca Sĩ Xinh Đẹp Nhất Showbiz Việt 2021, Top 5 Ca Sĩ Nổi Tiếng Nhất

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

spaces

Từ điển WordNet


n.

an empty area (usually bounded in some way between things)

the architect left space in front of the building

they stopped at an xuất hiện space in the jungle

the space between his teeth

an area reserved for some particular purpose

the laboratory"s floor space

one of the areas between or below or above the lines of a musical staff

the spaces are the notes F-A-C-E

v.

place at intervals

Space the interviews so that you have some time between the different candidates
Xem thêm: Cách Đồng Bộ Danh Bạ Vào Gmail Với Iphone Và Ipad, Sao Lưu Và Đồng Bộ Hóa Danh Bạ Trên Thiết Bị

English Synonym and Antonym Dictionary

spaces|spaced|spacingsyn.: area dimension expanse extent measureant.: time