Rewind Là Gì

  -  
Rewinds a job to lớn the beginning and changes its state khổng lồ Waiting. If the job is the top speakable job in the danh sách, it begins speaking
Phát âm một tác vụ lại từ trên đầu cùng đổi khác tâm trạng của nó thanh lịch Sẵn sàng. Nếu tác vụ vẫn nằm tại cùng trong list các tác vụ chuẩn bị vạc âm, nó sẽ được phát âm
chamichi.com.vndeo controls: You can pause, rewind, fast forward or stop your đoạn Clip through the Google Play Mochamichi.com.vnes & TV tiện ích or your dechamichi.com.vnce"s notifications.

Bạn đang xem: Rewind là gì


Điều khiển chamichi.com.vndeo: quý khách hàng rất có thể tạm dừng, tua lại, tua đi hoặc ngừng chamichi.com.vndeo clip của bản thân thông qua áp dụng Google Play Phyên hoặc thông báo của đồ vật.
Hãy tảo trở lại thời gian trước khi gồm nốt nhọt xuất hiện thêm, trước cả Lúc Justin nhận thấy cô chị em nhưng mà anh ta thì thầm thương thơm trộm lưu giữ.
chamichi.com.vndeo controls: You can pause, rewind, fast forward or stop your chamichi.com.vndeo clip through the Google Play Mochamichi.com.vnes player.
Điều khiển chamichi.com.vndeo: Quý Khách hoàn toàn có thể tạm ngưng, tua lại, tua đi hoặc ngừng đoạn Clip thông qua trình phân phát Google Play Phim.
Luckily, they stopped the group of star explosions và killed Arumasu after Burger user must Ikarosu & in the rewinding time Pokkoru planet has not sucked the energy to restore life star of this planet.
May mắn là đội bạn đang ngăn uống được vụ nổ của ngôi sao 5 cánh Arumasu sau thời điểm phá hủy hẳn Ikarosu và dùng Burger tua ngược lại thời điểm hành tinh Pokkoru chưa bị hút ít năng lượng nhằm phục sinh ngôi sao cuộc đời của địa cầu này.
chamichi.com.vnệc bật nhân tài DVR của YouTube cho phép tín đồ xem của công ty tạm ngưng, tua lại với tiếp tục coi nhìn trong suốt thời gian ra mắt sự kiện thẳng.
They said, " We have sầu a sản phẩm that pauses live sầu TV, skips commercials, rewinds live sầu TV and memorizes your chamichi.com.vnewing habits without you even asking. "
Họ bảo, Shop chúng tôi tất cả sản phẩm mà rất có thể dừng lịch trình trực tiếp, tua qua PR, tua lại lịch trình trực tiếp cùng ghi nhớ đa số thói quen coi của bạn thậm chí các bạn trước đó chưa từng hỏi. "
Casey Neistat and the Merrell Twins suggest that the Rewind should mention K-pop, after which the chamichi.com.vndeo clip cuts khổng lồ Neistat, among others, imitating the music đoạn phim of "Idol" by K-pop group BTS.
Casey Neistat và Merrell Twins nhắc nhở Rewind lần này cần đề cập tới K-pop, sau đó đoạn Clip chuyển chình ảnh cho Neistat cùng rất những người không giống múa theo ca khúc "Idol" của group nhạc BTS.

Xem thêm: Vốn Oda Là Vốn Gì ? Khái Niệm, Đặc Điểm, Lợi Ích & Hạn Chế Khái Niệm, Đặc Điểm, Lợi Ích & Hạn Chế


But on the plus side, you get lớn stop, pause, fast forward, rewind, or if you get tired of the professor, just turn hyên off.
Nhưng phương diện thuận lợi là chúng ta có thể lựa chọn tạm dừng, ngưng, xem lại, đi nhanh rộng hoặc nếu bạn chán giảng chamichi.com.vnên rồi bạn cũng có thể tắt quán triệt ông ấy nói nữa.
Bài chi tiết: YouTube Rewind Kể từ năm 2010, YouTube đang cho đăng cài các chamichi.com.vndeo YouTube Rewind hay niên trải qua kênh Spotlight của hang.
For example, if your dechamichi.com.vnce is/dev/st#, the non-rewinding version is/dev/nst#. If your dechamichi.com.vnce name does n"t look like that, type " ls-l %# " in a terminal window to lớn see the real name of your tape drive. Substitute that name for/dev/nst# below. Open a terminal window and type the following: tar tfv/dev/nst#; tar tfv/dev/nst# tar xfv/dev/nst# The third Gọi khổng lồ " tar " will retrieve your data into lớn your current directory. Please let us know if this happens to you!-KDat Maintenance Team
Chẳng hạn, nếu như trang bị là «/dev/st# », phiên bản ko tua lại là «/dev/nst# ». Nếu thương hiệu thiết bị ko hình như thế, hãy gõ lệnh « ls-l % # » vào dòng xoáy lệnh giúp thấy thương hiệu thiệt của ổ băng kia. Ttốt thế tên kia cho «/dev/nst# » bên dưới. Mlàm chamichi.com.vnệc cửa sổ chiếc lệnh, với gõ hầu như lệnh sau: tar tfv/dev/nst#; tar tfv/dev/nst# tar xfv/dev/nst# Cuộc Điện thoại tư vấn vật dụng ba cho « tar » sẽ mang các tài liệu vào thư mục hiện nay. Xin hãy thông báo nếu như nó xảy ra!- Nhóm bảo trì KDat
Truy cập ngày 5 tháng 7 năm 2018. ^ “YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind | #YouTubeRewind”.
Max soon after develops the ability lớn rewind time & rescues the girl, revealed lớn be her former best friend Chloe Price.
Ngay khohình ảnh tự khắc ấy năng lực tảo ngược thời gian của Max được kích hoạt và cứu vớt mạng cô nàng bị phun, hóa ra là tín đồ các bạn thusinh hoạt nhỏ của Max - Chloe Price (Ashly Burch lồng tiếng).
Để gọi được điều đó, chúng ta cần trlàm chamichi.com.vnệc lại thời hạn năm 2000, lúc Mexcico sau cùng cũng biến chuyển nước dân nhà.
An interaction includes a cliông chồng to lớn collapse, expand, full screen, mute, pause, resume, rewind, skip, or unmute.

Xem thêm: 35 Loài Cây Trồng Cây Gì Hiệu Quả Kinh Tế Cao Nhất Hiện Nay, Trồng Cây Gì 2021


Một lần liên can bao gồm một lần nhấp nhằm thu gọn gàng, mở rộng, msống cơ chế toàn screen, tắt giờ, tạm dừng, liên tiếp, tua lại, bỏ qua hoặc bật giờ đồng hồ.
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M