Redemption là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

redemption
*

redemption /ri"dempʃn/ danh từ sự cài đặt lại, sự chuộc lại (vật ráng thế); sự trả hết (nợ) sự chuộc (lỗi); sự trút tiền ra chuộc (một tầy nhân)beyond (past, without) redemption: không hề hòng chuộc lại được nữa (tội lỗi...) sự thực hiện, sự giữ trọnthe redemption of a promise: sự triển khai một lời hứa (tôn giáo) sự chuộc tội mang đến loài người, sự cứu núm (Chúa)
sự bồi thườngLĩnh vực: toán và tinsự chuộcsự trả nợLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự trả hết (nợ)redemption datathời hạn trả hết nợchuộc lạiequity of redemption: quyền chuộc lại của nuốm chấpredemption clause: pháp luật cho chuộc lạiredemption of a mortgage: sự chuộc lại tài sản thế chấpredemption of a pledge: sự chuộc lại vật nuốm chấpredemption of a pledge: sự chuộc lại tài sản thế chấpredemption price: giá bán chuộc lại (cổ phiếu)redemption price: giá chỉ chuộc lạiredemption value: cực hiếm chuộc lạiredemption yield: suất thu nhập cá nhân đến hạn chuộc lạireserve for bond redemption: dự trữ nhằm chuộc lại trái phiếureserve for bond redemption: dự trữ nhằm chuộc lại trái khoánright of redemption: quyền chuộc lạiyield lớn redemption: suất thu nhập cá nhân đến hạn chuộc lạichuộc rahoàn trảaccelerated redemption: sự hoàn trả trước hạncash redemption: sự hoàn lại tiền mặtmandatory redemption: sự hoàn trả định kỳredemption annuity: niên kim trả trảredemption at fixed date: hoàn trả vào trong ngày quy địnhredemption at market prices: hoàn lại theo giá thị trường quy địnhredemption at maturity: trả trả vào ngày đáo hạnredemption at par value: hoàn trả theo mệnh giáredemption before due date: sự trả lại trước thời hạnredemption by drawing: trả trả bằng cách rút thămredemption date: ngày trả trảredemption date: kỳ hạn trả trảredemption fund: quỹ hoàn trả (trái phiếu)redemption loan: kỳ hạn hoàn trảredemption of a debt: quỹ hoàn trả (trái khoán)redemption of bonds: sự hoàn trả trái phiếu (của công ty)redemption of external loan: hoàn lại nợ nước ngoàiredemption price: giá hoàn lại (trái phiếu)redemption price: giá hoàn lại (trái khoán)redemption rate: mức hoàn trảredemption table: kế hoạch trả lại (nợ)redemption value: cực hiếm hoàn trảsurplus from stock redemption: thặng dư hoàn lại cổ phiếuterm of redemption: kỳ hạn trả trảvariable redemption bond: trái phiếu hoàn lại khả biếnmua lạiredemption price: giá download lạiredemption value: giá bán trị thiết lập lạiredemption yield: lợi suất, mức lời cài lạiright of redemption: quyền mua lạisự chuộc lạiredemption of a mortgage: sự chuộc lại gia tài thế chấpredemption of a pledge: sự chuộc lại vật cầm cố chấpredemption of a pledge: sự chuộc lại gia tài thế chấpsự trả trảaccelerated redemption: sự hoàn trả trước hạncash redemption: sự hoàn lại tiền mặtmandatory redemption: sự hoàn trả định kỳredemption before due date: sự hoàn trả trước thời hạnredemption of bonds: sự hoàn lại trái phiếu (của công ty). Sự hoàn lại (nợ, trái phiếu)sự tải lạithu hồiviệc trả nợ hết, mua lại, chuộc lạiaquity of redemptionquyền đòi lạiaquity of redemptiontài sản ròng sau khi trả nợcapital redemptionsự hoàn trả vốncapital redemption insurance policyđơn bảo đảm cơ ngơi của doanh nghiệpcapital redemption policyđơn bảo hiểm hoàn vốncapital redemption reserve fundquỹ dự trữ hoàn vốncapital redemption reserve fund qtlyquỹ dự trữ trả vốncontinual redemption sinking fundquỹ bớt trái liên tụccontinual redemption sinking fundquỹ trả nợ liên tụcdebenture redemptionsự hoàn vốn trái phiếudebenture redemption reservedự trữ để hoàn tiền trái phiếuequity of redemptiontài sản ròng sau khoản thời gian trả nợplan of redemptionkế hoạch hay hoànplan of redemptionkế hoạch trả nợredemption fundquỹ trả nợ
*

*

*

redemption

Từ điển Collocation

redemption noun

1 being saved from the power of evil

VERB + REDEMPTION be in need of, need She believes that humanity is in need of redemption.

PREP. beyond ~ After another incident at the weekend, the club"s reputation for violence is beyond redemption. | ~ from redemption from evil

2 repayment of money invested/borrowed

ADJ. early There is a fee for early redemption. | capital, loan, nói qua

REDEMPTION + NOUN date | price, value, yield

PREP. on ~ A charge is payable on redemption.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Redemption là gì

repayment of the principal amount of a debt or security at or before maturity (as when a corporation repurchases its own stock)

Bloomberg Financial Glossary

赎回赎回Repayment of a debt security or preferred stock issue, at or before maturity, at par or at a premium price.

Xem thêm: Giới Thiệu Trang Web Test Cấu Hình Máy Chơi Game Không Trước Khi Cài Đặt

Investopedia Financial Terms


Redemption

The return of an investor"s principal in a security, such as a stock, bond, or mutual fund.

Xem thêm: Game Nông Trại Vui Vẻ Trên Zing Me, Game Nông Trại Vui Vẻ Zing Me


Investopedia Says:
Redemption of mutual fund shares from a mutual fund company must occur within seven days of receiving a request for redemption from the investor.