RACK LÀ GÌ

  -  
a wooden or plastic triangle used to arrange the balls at the start of a game of billiards, pool, snooker, etc.


Bạn đang xem: Rack là gì

in the past, a device to which people were tied that stretched their bodies by pulling their arms in one direction và their legs in the other direction, usually used as a way of forcing them to give sầu information
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ chamichi.com.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


a bar with tooth-lượt thích parts along one edge that fits inlớn a pinion (= a wheel with tooth-like parts) allowing change between circular & straight-line movement
*

a special sự kiện at which people dance to lớn traditional music, especially in Scotland and Ireland

Về bài toán này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Game Siêu Hùng Đại Chiến Anh Hùng 6, Game Tính Điểm, Game Đại Chiến Anh Hùng

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn chamichi.com.vn English chamichi.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Chơi Mộng Võ Lâm, Topic Tổng Hợp Link Mộng, Mộng Võ Lâm: Hướng Dẫn Vượt Map Hoa Sơn

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message