PROCEEDINGS LÀ GÌ

  -  
proceedings tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong tiếng Anh. Cách phát âm proceedings giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proceedings.

Bạn đang xem: Proceedings là gì


Từ điển Anh Việt

proceedings

* danh từ bỏ số nhiều

(proceedings against somebody / for something) vụ kiện

to institute divorce proceedings: lập giấy tờ thủ tục ly hôn

to take legal proceedings against someone: đi kiện ai

to start proceedings against somebody for damages: khiếu nại ai để đòi bồi thường

nghi thức

the proceedings begin with a speech lớn welcome the guests: nghi thức sẽ bắt đầu bằng một bài bác diễn viên mừng đón quan khách

(số nhiều) biên bạn dạng lưu (của cuộc họp...)

proceedings

tập công trình nghiên cứu, tập biên chuyên đề


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

proceedings

* khiếp tế

biên bản lưu giữ (của cuộc họp)

kiện tụng

tố tụng

việc kiện tụng

việc tố tụng

vụ kiện

* kỹ thuật

báo cáo

toán và tin:

biên bản lưu


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Tải Anger Of Stick 4 (Mod Vô Hạn Tiền) V1, Anger Of Stick 4 Mod Apk 1


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô search kiếm và để né khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô tra cứu kiếm và xem những từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ đang bên trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa những từ được gợi ý.Sau đó dấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tra cứu kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ phải tìm vào ô kiếm tìm kiếm cùng xem các từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Nhấp chuột vào từ ước ao xem.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Incorporated Là Gì, Nghĩa Của Từ Incorporated


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn các bạn sẽ không bắt gặp từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*