Prerequisites là gì

     
A:A prerequisite is a condition that must be fulfilled before something can happen. For example:"Money is not a prerequisite lớn happiness.""Sure, I"ll talk lớn them. But you have to help me with one thing first, as a prerequisite."Prerequisite is not used very commonly in spoken language, it"s more comtháng in formal text, so I wouldn"t say it if I were you. But you might hear it, so it"s definitely useful khổng lồ know what it means!I hope that answered your question!Q:The prerequisite work boot is a thiết kế legkết thúc that today does its best laboring teamed with selvedge jeans and chunky knits. tức là gì?A:You need to take Pre-Calculus as a prerequisite to Calculus. This college course has no prerequisites so you don"t have sầu to lớn worry.I took Chemistry last year as a prerequisite to lớn the Genetics program. A:the beginner English class is a prerequisite for the advanced English class.A college degree is a prerequisite for getting this job.wearing a mask is a prerequisite for being allowed inside the building.

Bạn đang xem: Prerequisites là gì

Quý khách hàng đã xem: Course Prerequisite Là Gì ? Nghĩa Của Từ Prerequisite Trong Tiếng Việt

A:They are basically the same thing, but prerequisites are required before (pre means before) while requisites are just required in general. When discussing something that is yet khổng lồ occur, use prerequisite, và when disscussing something that is currently occuring, use requisite.

Xem thêm: Tra Từ: Càn Khôn Là Gì - Càn Khôn 乾 坤 Càn Khôn Còn Đọc Là Kiền

A:Prerequisite = need in advance to vị another thing. To vày B, I need A. English 100 is a prerequisite lớn English 200. Qualification = skill that is helpful. I have A, so I can bởi vì B. You have sầu good qualifications: you went to lớn chef school & work in a restaurant. Q: We need to lớn phối strict prerequisites for a proposal of improvement. cái này nghe gồm thoải mái và tự nhiên không?A:You could also say:We need to lớn mix strict (conditions/requirements/rules) for a proposal of improvement.We need lớn mix strict (conditions/requirements/rules) for an improvement proposal.

Xem thêm: Người Sinh Năm 1990 Hợp Màu Gì ? Tuổi Canh Ngọ

Q: I"m supposed to finish my all prerequisites for Engineering in June in 2019, can I apply khổng lồ Engineering in the academic year of 2019? cái này nghe tất cả thoải mái và tự nhiên không?Q: I’m currently taking prerequisite course for transferring lớn university as a major graphic design. cái này nghe tất cả thoải mái và tự nhiên không?

chamichi.com.vn là 1 trong những căn cơ để người tiêu dùng trao đổi kiến thức và kỹ năng của bản thân mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa truyền thống khác nhau. Chúng tôi cần yếu đảm bảo rằng tất cả những câu trả lời rất nhiều đúng đắn 100%.

Nói tính năng này như thế nào?Cái này Có nghĩa là gì?Sự khác biệt là gì?Hãy chỉ đến tôi đông đảo ví dụ cùng với ~~.Hỏi gì đấy khácEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語한국어polskiPortuguês (Brasil)PortuguêsРусский中文(简体)Español中文 (繁體)TürkçeTiếng Việt
Bài trước

Đồng Nghĩa Của Prerequisites Là Gì ? Định Nghĩa

Bài sau

Nghĩa Của Từ Prequel Trong Tiếng Việt


Leave a Reply Cancel reply

Your tin nhắn address will not be published. Required fields are marked *


Chuyên mục: Thông tin