Porter là gì

  -  
" class="title-header">Porter là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu cùng hướng dẫn phương pháp sử dụng Porter
*

1848 điểm

tranthuy92


Porter là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và chỉ dẫn bí quyết thực hiện Porter
*

Porter là Công Nhân Bốc Vác, Phu Khuân Vác, Người Trực Cổng (Khách Sạn), Sự Vận Chuyển, Sự Khuân Vác.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực Kinch tế .