Pao2 Là Gì

  -  

Sự khác biệt chính - PAO2 và SAO2

Sự vận chuyển oxy (O2) bởi máu trong động mạch là một quá trình quan trọng và bị chi phối bởi nhiều yếu tố như pH của máu, áp suất riêng phần của các chất khí trong máu, mức độ bão hòa của O2, nồng độ hemoglobin có sẵn và hiệu quả của tim. Sự cân bằng của các yếu tố này sẽ đảm bảo sự vận chuyển hiệu quả của O2 đến mô ngoại chamichi.com.vn dựa trên yêu cầu của mô cụ thể. Áp suất riêng phần và độ bão hòa của O2 là hai thông số rất quan trọng quyết định sự vận chuyển lành mạnh của O2 trong máu được đặc trưng bởi đường cong phân ly Oxy-Hemoglobin mô tả độ bão hòa của hemoglobin với O2, áp suất riêng phần và nồng độ của O2 trong máu. Áp suất riêng phần của O2 (PAO2) là áp suất do O tác dụng2 trên thành động mạchtrong khi bão hòa của O2 (SAO2) là tỷ lệ phần trăm tổng thể của các vị trí liên kết hemoglobin mà O chiếm giữ2. Đây là điểm khác biệt chính giữa PAO2 và SAO2.

Bạn đang xem: Pao2 là gì

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. PAO là gì2  3. SAO là gì2  4. Điểm giống nhau giữa PAO2 và SAO2  5. So sánh song song - PAO2 vs SAO2 ở dạng bảng 6. Tóm tắt

PAO là gì2?

Áp suất riêng phần được định nghĩa theo định luật Dalton về áp suất từng phần, trong đó người ta nói rằng tổng áp suất của một hệ thống bằng tổng áp suất riêng do các khí có trong hỗn hợp tác dụng. Áp suất riêng phần của các khí hòa tan trong máu được đo bằng cách giả sử rằng máu được cân bằng với một thể tích khí. Vì vậy, Áp suất một phần của O2 (PAO2) còn được gọi là O2 căng thẳng trong máu, là áp suất do O2 trên thành động mạch. Điều quan trọng cần lưu ý là O2 trong máu được hòa tan trong một hỗn hợp các khí khác như carbon dioxide và carbon monoxide, nhưng O2 là khí duy nhất tạo áp lực lên thành động mạch.

Khi nồng độ của O2 trong máu cao hơn, PAO2 cũng tăng, cho phép máu mang lượng O cao hơn2 so với các chất lỏng khác như nước. Đo và ghi PAO2 rất quan trọng trong các trạng thái bệnh vì có một số quá trình sinh lý nhất định phụ thuộc vào những thay đổi trong O2 trong môi trường chamichi.com.vn mô của chúng được đặc trưng bởi những thay đổi trong PAO2.

SAO là gì2?

Độ bão hòa của O2 (SAO2) trong máu xác định tỷ lệ phần trăm các vị trí liên kết hemoglobin được chiếm bởi O2. Mỗi phân tử hemoglobin có thể chiếm bốn O2 các phân tử vì nó có thể thay đổi cấu trúc một cách hợp nhất để tạo điều kiện cho liên kết O2 đến vị trí ràng buộc của nó. Trong thời gian bão hòa 100%, tất cả các vị trí gắn kết hemoglobin đều bị O chiếm giữ2, và bất kỳ sự gia tăng áp suất riêng phần hoặc nồng độ của O2 trong máu sẽ không làm tăng độ bão hòa. Điều này được mô tả bằng diện tích bình nguyên của đường cong phân ly oxy-hemoglobin. Mô hình bão hòa này là lý do cho đường cong hình sigmoid đặc trưng của O2 - Đường cong huyết sắc tố.

*

Điểm tương đồng giữa PAO là gì2 và SAO2?

PAO2 và SAO2 phụ thuộc vào nồng độ của O2 hiện diện trong máu và phổi.Cả hai thông số này đều có thể được sử dụng làm chỉ số để gợi ý sự mất cân bằng của hemoglobin, O2, hiệu quả tim và hiệu quả hô hấp.PAO2 và SAO2 tỷ lệ thuận với O2 đạt đến độ bão hòa tối đa của nó.

Sự khác biệt giữa PAO là gì2 và SAO2?

PAO2 vs SAO2

PAO2 là áp suất do O tác dụng2 trên thành động mạch.SAO2 là phần trăm các vị trí liên kết hemoglobin bị O chiếm giữ2.

Xem thêm: Download Shadow Fight 2 Hack (Mod, Vô Hạn Tiền) Là Một Trong Những Trò Chơi Nhập Vai Hấp Dẫn Của Nekki

Đơn vị biểu hiện
PAO2 được biểu thị bằng Pascal (đơn vị đo áp suất).SAO2 được biểu thị dưới dạng phần trăm.
Tùy thuộc vào yếu tố
Hòa tan O2 nồng độ ảnh hưởng đến PAO2.Số lượng O có sẵn2 các trang web ràng buộc và PAO2 ảnh hưởng đến SAO2.

Tổng hợp - PAO2 vs SAO2

PAO2 và SAO2 xác định hiệu quả của tim và được coi là dấu hiệu để đánh giá các điều kiện trao đổi chất của phổi và tim về mức độ Oxy. PAO2 là áp suất do O tác dụng2 trên thành động mạch. SAO2 là phần trăm các vị trí liên kết hemoglobin được sử dụng với O2. Đây là sự khác biệt chính giữa PAO2 và SAO2. PAO bình thường2 của một người khỏe mạnh nên nằm trên 17 kPa hoặc 128 mmHg, điều này sẽ dẫn đến 100% SAO2 trong khi SAO bình thường2 lớn hơn 90%. Sự sai lệch của các mức này đóng vai trò là dấu hiệu và rất quan trọng trong chamichi.com.vnệc phân tích các bất thường trong hemoglobin và ngộ độc carbon monoxide.

Tải xuống phiên bản PDF của PAO2 vs SAO2

Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài chamichi.com.vnết này và sử dụng nó cho các mục đích ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự khác biệt giữa PAO2 và SAO2.

Xem thêm: Ngược Lại Tiếng Anh Là Gì ? Một Số Trạng Từ Thông Dụng Một Số Trạng Từ Thông Dụng

Người giới thiệu:

1.Collins, Julie-Ann, et al. “Liên quan áp suất riêng phần, độ bão hòa và hàm lượng oxy: đường cong phân ly hemoglobin-oxy.” Breathe, Hiệp hội Hô hấp Châu Âu, tháng 9 năm 2015, Có sẵn tại đây. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:

1. ” Đường cong phân ly oxyhaemoglobin ”của Ratznium tại Wikipedia tiếng Anh Các phiên bản sau đó được Aaronsharpe tải lên tại en.wikipedia. - Chuyển từ en.wikipedia sang Commons. (Miền công cộng) qua Commons Wikimedia