Nim Là Gì

  -  
Biên lãi ròng, hay hệ số NIM là một trong những chỉ tiêu quan trong nhất trong hoạt động của ngành ngân hàng.

Bạn đang xem: Nim là gì

Bạn đang xem: Hệ số nim

Biên lãi ròng (NIM)

Tiếng anh là Net-interest-margin, hệ số NIM

NIM là chênh lệch giữa thu nhập lãi và chi phí lãi phải trả của ngân hàng, cho biết hiện các ngân hàng đang thực sự hưởng chênh lệch lãi suất giữa hoạt động huy động và hoạt động đầu tư tín dụng là bao nhiêu. Vì tín dụng là hoạt động cốt lõi của ngân hàng, chỉ tiêu NIM gần như là thước đo quan trọng và rất hay dùng trong ngành này.

Công thức tính của NIM là

NIM = Thu nhập lãi thuần / Tài sản sinh lãi bình quân

Tài sản sinh lãi bao gồm các khoản tiền gửi, các khoản cho vay, các khoản đầu tư. Bởi vì chỉ tiêu tài sản được xác định theo thời điểm nên khi tính NIM cho 1 năm, người ta thường dùng trung bình của các khoản sinh lãi này ở đầu năm và cuối năm. Xuống dưới mình sẽ làm ví dụ để chúng ta thử tính toán.

Nhìn chung, hệ số NIM được kỳ vọng tăng dần (được mở rộng) hoặc ổn định.

Hệ số NIM được sử dụng trong phân tích CAMEL với ngành ngân hàng để đánh giá khả năng sinh lời – Earnings.

Xem thêm: Anh Gì Ơi Anh Đánh Rơi Người Yêu Này, Anh Gì Ơi, Anh Đánh Rơi Người Yêu Này


*

Để phân tích chúng ta xem báo cáo thường niên 2019 của VIB ở link này, Báo cáo tài chính 2019 của VIB (hợp nhất) ở link này.

NIM = Thu nhập lãi thuần / Tài sản sinh lãi bình quân

Thu nhập lãi thuần => Báo cáo kết quả kinh doanh (trang 9 BCTC 2019)


*

Tài sản sinh lãi bình quân => Bảng cân đối kế toán (trang 6 BCTC 2019)


*

Tài sản sinh lãi được lấy bao gồm: tiền gửi tại ngân hàng nhà nước, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác (mình không lấy số cho vay tổ chức tín dụng vì lãi suất thị trường liên ngân hàng không được nhiều và còn cho vay qua đêm nên rất ít lãi), cho vay khách hàng (chưa trích dự phòng), chứng khoán đầu tư để bán và giữ đến ngày đáo hạn (chưa trích dự phòng).

Vì tính bình quân nên ta lấy số đầu kỳ cộng số cuối kỳ chia đôi.

Như vậy tài sản sinh lãi tại thời điểm cuối năm 2019 là 19,040,311 + 2,873,059 + 129,199,808 + 27,882,169 + 42,380 = 179,037,727

Tài sản sinh lãi tại thời điểm cuối năm 2018 là 2,473,941 + 7,723,631 + 96,138,735 + 28,676,423 + 42,380 = 135,055,110

Tài sản sinh lãi bình quân trong năm 2019 = (179,037,727 + 135,055,110) /2 =157,046,419

Như vậy NIM = 6,213,215 / 157,046,419 = 3.96%

Đánh giá, phân tích

Bản thân những con số đứng riêng lẻ không mang nhiều ý nghĩa, do vậy chúng ta phải sử dụng so sánh để tìm ra được được xu hướng và vị thế doanh nghiệp.

Xem thêm: Game Thoi Trang Thuy Thu Mat Trang 7, Game Trời Trang 24H, Game ThờI Trang ThủY Thủ MặT Trăng


*

NIM của VIB được cải thiện qua các năm 2015-2019, so với ngành thì cũng ổn (trừ VPB trội hẳn do có đóng góp từ công ty tài chính tiêu dùng FE credit).