Môi giới tiếng anh là gì

  -  
Môi giới thương mại (tiếng Anh: Commercial brokerage) là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định. Hoạt động này được qui định tại chương môi giới thương mại của luật thương mại.

Môi giới thương mại (Commercial brokerage)

Môi giới thương mại - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từCommercial brokerage.

Bạn đang xem: Môi giới tiếng anh là gì

Luật thương mại năm 2005 qui định: "Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới."

Môi giới thương mại trong qui định của pháp luật

Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

- Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;

- Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;

- Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lí của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

- Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

Nghĩa vụ của bên được môi giới

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới có các nghĩa vụ sau đây:

- Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ;

- Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lí khác cho bên môi giới.

Xem thêm: Dinh Dưỡng Cho Bà Bầu Bị Tiêu Chảy Nên Ăn Gì, Lưu Ngay 6 Loại Thực Phẩm Sau

Quyền hưởng thù lao môi giới

- Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã kí hợp đồng với nhau.

- Trường hợp không có thoả thuận về giá dịch vụ, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kì chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lí, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ.

Xem thêm: Tag: Đá Hộc Tiếng Anh Là Gì, Tag: Đá Hộc Đá Xây Tiếng Anh Là Gì

Thanh toán chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới phải thanh toán các chi phí phát sinh hợp lí liên quan đến việc môi giới, kể cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho bên được môi giới.

Các hành vi bị cấm đối với thương nhân môi giới hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá

- Lôi kéo khách hàng kí kết hợp đồng bằng cách hứa bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại phát sinh hoặc bảo đảm lợi nhuận cho khách hàng;

- Chào hàng hoặc môi giới mà không có hợp đồng với khách hàng;

- Sử dụng giá giả tạo hoặc các biện pháp gian lận khác khi môi giới cho khách hàng;

- Từ chối hoặc tiến hành chậm trễ một cách bất hợp lí việc môi giới hợp đồng theo các nội dung đã thoả thuận với khách hàng;

- Gian lận, lừa dối về khối lượng hàng hóa trong các hợp đồng kì hạn hoặc hợp đồng quyền chọn được giao dịch hoặc có thể được giao dịch và gian lận, lừa dối về giá thực tế của loại hàng hoá trong các hợp đồng kì hạn hoặc hợp đồng quyền chọn;

- Đưa tin sai lệch về các giao dịch, thị trường hoặc giá hàng hoá mua bán qua Sở giao dịch hàng hóa;

- Dùng các biện pháp bất hợp pháp để gây rối loạn thị trường hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hoá. (Theo Luật thương mại năm 2005)