MANIFOLD LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

manifold
*

manifold /"mænifould/ tính từ vô cùng nhiều; nhiều vẻ ngoại động từ in thành các bản
cỗ phân phốibuồng gópGiải ham mê EN: A pipe or chamber that has multiple openings khổng lồ allow passage of a fluid..Giải đam mê VN: Một ống hay như là một buồng có tương đối nhiều khe hnghỉ ngơi để hóa học lỏng rã qua.nhiều tạpalgebraic manifold: nhiều tạp đại sốalmost complex manifold: đa tạp hầu phứcanalytic manifold: đa tạp giải tíchanalytic manifold: nhiều tạp giải thíchclosed manifold: nhiều tạp đóngcombinatorial manifold: đa tạp tổ hợpcomplex manifold: nhiều tạp phứccomposite manifold: đa tạp đa hợpcovering manifold: đa tạp phủdifferentiable manifold: nhiều tạp khả vidouble covering manifold: nhiều tạp phủdoubly covering manifold: nhiều tạp tủ képelemental manifold: nhiều tạp sơ cấpelementary manifold: đa tạp sơ cấplargest covering manifold: nhiều tạp che phổ dụnglargest covering manifold: đa tạp đậy phổ thônglinear manifold: đa tạp tuyến đường tínhmanifold of class Cn: đa tạp lớp Cnmanifold theory: triết lý đa tạpone-sided manifold: nhiều tạp một phíaorientable manifold: đa tạp lý thuyết đượcpseudocomplex manifold: đa tạp đưa phứcpseudocomplex manifold: nhiều tạp mang thứcsmooth manifold: nhiều tạp trơntopological manifold: nhiều tạp topotwo-sided manifold: nhiều tạp hai phíaunlimited covering manifold: nhiều tạp bao phủ vô hạnga đường ốngmanifold pressure: áp lực nặng nề ga đường ốngkhuỷukhuỷu nối ốngốngUS intake manifold: ống góp hútair manifold: cụm ống (dẫn) khíair manifold: ống góp gióair manifold: ống góp không khícooling manifold: ống phân phối hận lạnhcooling manifold: ống dẫn lạnhcooling manifold: ống góp lạnhcooling manifold: ống dẫn lạnhdischarge manifold: ống cao thế chínhdischarge manifold: ống đẩy chínhdual-exhaust manifold: ống xả khói képengine induction manifold: ống góp đưa vào hễ cơexhaust manifold: ống xảexhaust manifold: ống góp khá xảexhaust manifold: ống góp hơi thoátexhaust manifold: ống góp hảiexhaust manifold: miệng ống xảexhaust manifold: đường ống xảexhaust manifold: ống thảiexhaust manifold: cổ góp ống xảexhaust manifold: các ống thảiexhaust manifold: con đường ống thoátexhaust manifold: ống gom khí xảfuel manifold: ống dẫn nhiên liệugas cylinder manifold: ống góp khí vào xy lanhhigh-performance manifold: ống góp thải các loại tốtinduction manifold: ống góp dầuinduction manifold: cụm ống nạpinduction manifold: mặt đường ống rẽ nhánhinduction manifold: ống hấp thụ (rượu cồn cơ)induction manifold: cụm ống hútinduction manifold: ống hútinlet manifold: ống nạpinlet manifold: ống hútinlet manifold: ống nhánh dẫn vàoinlet manifold: ống góp khá nạpinlet manifold: các ống hútinlet manifold: ống hấp thụ (rượu cồn cơ)intake manifold: ống hútintake manifold: ống góp khá nạpintake manifold: ống dẫn khí nạpintake manifold: ống góp (hút)intake manifold: ống nạpmanifold air pressure: áp suất vào ống hútmanifold gasket: đệm ống gópmanifold heater: bộ sưởi đường ống nạpmanifold pressure: áp lực ga đường ốngmanifold pressure: áp lực mặt đường ốngnintake manifold: nhiều ống nạpoil manifold: máng, ống gom dầuoil manifold: ống gom dầuoil manifold tube assembly: cỗ ống gom dầupipe manifold: nhiều ống phân phốipipe manifold: ống góppipe manifold: con đường ống phân păn năn (kiến thiết đường ống)pipe manifold: mạng ốngpressure control manifold: ống dẫn kiểm tra tăng áppressure manifold: ống cao thế chínhpressure manifold: ống đẩy chínhpump manifold: cụm ống bơmpump manifold: ống lan của bơmscavenging manifold: ống rẽ làm cho sạchsuction manifold: cụm ống hútsuction manifold: cụm ống nạpsuction manifold: ống hútthermal exhaust manifold reactor: cỗ phản ứng cụm ống xả khói nhiệtturbine rotor cooling air manifold: ống gió làm mát rôto tuabinwater manifold: ống góp nướcống dẫncooling manifold: ống dẫn lạnhcooling manifold: ống dẫn lạnhfuel manifold: ống dẫn nhiên liệuintake manifold: ống dẫn khí nạppressure control manifold: ống dẫn khám nghiệm tăng ápống gópUS intake manifold: ống góp hútair manifold: ống góp gióair manifold: ống góp không khícooling manifold: ống góp lạnhengine induction manifold: ống góp đưa vào cồn cơexhaust manifold: ống góp tương đối xảexhaust manifold: ống góp tương đối thoátexhaust manifold: ống góp hảigas cylinder manifold: ống góp khí vào xy lanhhigh-performance manifold: ống góp thải nhiều loại tốtinduction manifold: ống góp dầuinlet manifold: ống góp hơi nạpintake manifold: ống góp khá nạpintake manifold: ống góp (hút)manifold gasket: đệm ống gópwater manifold: ống góp nướcống góp nướcống nhánhinlet manifold: ống nhánh dẫn vàoống phân nhánhống phân phốicooling manifold: ống phân phối hận lạnhpipe manifold: nhiều ống phân phốipipe manifold: đường ống phân pân hận (kiến tạo đường ống)Lĩnh vực: cơ khí & công trìnhống góp hơiexhaust manifold: ống góp khá xảexhaust manifold: ống góp hơi thoátinlet manifold: ống góp tương đối nạpintake manifold: ống góp tương đối nạp <"mænifould> danh từ o ống góp o chỗ phân phối đường ống - chỗ những ống dẫn vào và toả ra ở trạm bơm. - ống bao gồm một chỗ vào cùng nhiều lối ra, ống bao gồm nhiều chỗ vào với một lối ra. - ống, van cùng phụ tùng sử dụng cho các chất lỏng, từ một hoặc nhiều nguồn được hướng đi nhiều hệ thống. o đường ống phân nhánh, ống nhánh § engine induction manifold : ống góp dẫn vào động cơ § exhaust manifold : đường ống thoát, đường ống xả § induction manifold : đường ống rẽ nhánh; ống góp dầu § inlet manifold : ống nhánh dẫn vào § pipe manifold : ống góp § pressure control manifold : ống dẫn kiểm tra tăng áp § scayenging manifold : ống rẽ có tác dụng sạch § manifold center : trung trọng điểm thu gom § manifold trailer : xe cộ móc bao gồm ống góp