Knowledge là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
knowledge
*
knowledge<"nɔlidʒ>danh từ sự hiểu biết; sự am hiểu a baby has no knowledge of good and evil một đứa bé chẳng biết gì về điều thiện và điều ác kiến thức; sự giỏi về một lĩnh vực nào đó wide knowledge kiến thức rộng I"ve only (a) limited knowledge of computers tôi chỉ có một kiến thức hạn chế về máy tính to have a good knowledge of English giỏi tiếng Anh my knowledge of French is poor tôi không giỏi tiếng Pháp tri thức all branches of knowledge tất cả các ngành của tri thức the sum of human knowledge on this subject toàn bộ tri thức của loài người về vấn đề này knowledge is power tri thức là sức mạnh to be common/public knowledge được mọi người biết đến to come to somebody"s knowledge được ai biết đến it has come to our knowledge that you have been cheating the company chúng tôi được biết là anh đã lừa đảo công ty to one"s knowledge theo như người ta biết to my knowledge, she"s never been late before theo tôi biết thì từ trước đến nay cô ta chưa hề đi trễ to the best of one"s belief/knowledge xem best with/without somebody"s knowledge có/không cho ai biết he sold the car without his wife"s knowledge anh ta bán xe mà không cho vợ biết tri thức
*
/"nɔlidʤ/ danh từ sự biết to have no knowledge of không biết về to my knowledge theo tôi biết it came to my knowledge that tôi được biết rằng without my knowledge tôi không hay biết not to my knowledge theo tôi biết thì không sự nhận biết, sự nhận ra he has grown out of all knowledge nó lớn quá không nhận ra được nữa sự quen biết my knowledge of Mr. B is slight tôi chỉ quen sơ sơ ông B sự hiểu biết, tri thức, kiến thức; học thức to have a good knowledge of English giỏi tiếng Anh wide knowledge kiến thức rộng in every branch of knowledge trong mọi lĩnh vực tri thức knowledge is power tri thức là sức mạnh tin, tin tức the knowledge of victory soon spread tin chiến thắng đi lan nhanh
*