Khu Phi Thuế Quan Là Gì

  -  
*

Cụ thể hoạt động trong khu phi thuế quan bao gồm các hoạt động thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và các hoạt động khác quy định tại Luật Thương mại; Sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, chế biến hàng hóa. Các hoạt động quy định trên phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan của Việt Nam về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Bạn đang xem: Khu phi thuế quan là gì

Các đối tượng hoạt động trong Khu phi thuế quan (gọi chung là Doanh nghiệp khu phi thuế quan), bao gồm:

Thương nhân Việt NamChi nhánh, văn phòng đại diện của Thương nhân Việt NamChi nhánh, văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt NamNhà đầu tư theo quy định của Pháp luật về đầu tư.

LIỆT KÊ CÁC KHU PHI THUẾ QUAN TẠI VIỆT NAM

Danh sách các Khu phi thuế quan ở Việt Nam theo Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC và Quyết định 100/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

Khu phi thuế quan bao gồm:

Khu chế xuất, Doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp.Các Khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu bao gồm:

Khu bảo thuế, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do.Các khu có tên gọi khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Nội địalà phần lãnh thổ Việt Nam bên ngoài khu phi thuế quan.

Xem thêm: Mcb Là Gì? Phân Biệt Mccb, Rcd, Rccb Là Gì ? Cấu Tạo, Ký Hiệu Cb Chống Giật

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP KHU PHI THUẾ QUAN HIỆN NAY LÀ GÌ?

Khu phi thuế quan thành lập cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Có ranh giới xác định

2. Được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

3. Được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài, có hàng rào cứng bao quanh khu (trừ Khu Kinh tế – Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh)

4. Có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của Cơ quan Hải quan và các Cơ quan chức năng khác có liên quan, có Tổ chức Hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa và phương tiện ra, vào khu.


*

5. Không có dân cư sinh sống bên trong

6. Có quy chế kiểm soát hàng hóa ra vào chặt chẽ

7. Mua bán hàng hóa trong khu phi thuế quan sẽ được coi là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

8. Khu phi thuế quan có thể nằm trong Khu Công nghiệp và thỏa mãn yêu cầu trên.

Xem thêm: Steam Must Be Running To Play This Game Lỗi, Fix: Steam Must Be Running To Play This Game

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC THÀNH LẬP KHU PHI THUẾ QUAN

Việc thành lập khu phi thuế quan mang lại những lợi ích thiết thực sau:

Giải quyết chế độ việc làm cho người lao động, hạn chế tình trạng thất nghiệp gây ra nhiều tệ nạn xã hộiƯu đãi về thuế thu nhập của người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩuƯu đãi về thuế thu nhập Doanh nghiệpHàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Hàng hóa, dịch vụ sản xuất và được tiêu thụ trong Khu phi thuế quan thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).