INVESTIGATION LÀ GÌ

  -  
Điều tra (tiếng Anh: Investigation) là cách thức xác định lại một tài liệu hay là 1 thực trạng để đi mang đến những ra quyết định hay tóm lại cho kiểm toán.

Điều tra

Khái niệm

Điều tra trong giờ đồng hồ Anh được hotline là investigation.

Bạn đang xem: Investigation là gì

Điều tra là trong số những phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ.

Phương pháp truy thuế kiểm toán ngoài chứng từ là phương pháp mà trong đó kiểm toán viên chưa có cơ sở dữ liệu và phải dùng các phương pháp thích hợp để tạo bằng chứng kiểm toán.

Các phương pháp kiểm toán ngoài bệnh từ bao gồm: Phương pháp kiểm kê; Phương pháp thực nghiệm; Phương pháp điều tra.

Điều tra là phương pháp xác định lại một tài liệu tuyệt một thực trạng để đi đến những quyết định hay kết luận đến kiểm toán.

Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt nam giới số 500: "Điều tra là việc tìm kiếm thông tin từ những người có hiểu biết ở bên vào hoặc bên ngoài đơn vị."

Các bề ngoài điều tra

Đây là phương pháp thu thập bằng chứng thông qua quan tiền sát, tiếp xúc, phỏng vấn, nói chuyện và xác nhận.

- quan tiền sát: Đây là việc kiểm toán viên quan tiền sát trực tiếp qua các giác quan về các loại hoạt động của đơn vị được điều tra để đánh giá và phát hiện các vấn đề nghi vấn hoặc đưa ra được nhận thức phổ biến về các nghiệp vụ, sự kiện, qui trình kiểm soát cũng như cơ cấu của khách hàng.

Xem thêm: Mcb Là Gì? Phân Biệt Mccb, Rcd, Rccb Là Gì ? Cấu Tạo, Ký Hiệu Cb Chống Giật

Phương pháp này cần kết hợp với các phương pháp khác để đạt hiệu quả hơn.

- Phỏng vấn, tiếp xúc: Đây là bước điều tra sơ bộ nhằm tìm hiểu, làm quen thuộc với khách thể kiểm toán và cũng là để xem xét nhằm đưa ra quyết định chấp nhận tốt không chấp nhận thư hẹn kiểm toán và để lập kế hoạch kiểm toán.

- Chọn mẫu hoặc chọn điển hình các đối tượng kiểm toán, xác minh làm rõ vấn đề cần kiểm toán.

- Xác minh bằng văn bản qua thư xác nhận của các bên có liên quan: Đây là việc xác minh các vấn đề liên quan tiền tới các tổ chức độc lập nhằm cung cấp bằng chứng về sự tồn tại, quyền sở hữu và giá trị thực của tài sản.

Kiểm toán viên thường chỉ hạn chế việc xác minh với các nghiệp vụ và tài khoản chủ yếu mà đã được các bên hữu quan tiền cung cấp các thông tin hữu dụng.

Xem thêm: Diane Thất Hình Đại Tội - Nanatsu No Taizai Doujinshi

Để bảo đảm hiệu quả kiểm toán, điều tra cần được kết hợp với hàng loạt kĩ thuật dự báo, dự đoán cụ thể như bỏ ra tiết, phân loại, tổng hợp đối tượng kiểm toán, chọn mẫu... Và cả những ghê nghiệm vào việc tiếp cận và tìm hiểu những đối tượng có liên quan.