Integral Là Gì

  -  

tích phân, nguyên, phải cho tính nguyên là các bản dịch số 1 của "integral" thành giờ chamichi.com.vnệt. Câu dịch mẫu: & it takes weeks khổng lồ perform our integrations. ↔ mà lại vẫn yêu cầu hàng tuần new thực hiện xong xuôi các phép tích phân.


And it takes weeks khổng lồ perform our integrations.

Mà vẫn bắt buộc hàng tuần new thực hiện xong các phép tích phân.


You know, it's important to lớn have some kind of personal integrity.

Giữ được phiên bản thân nguyên vẹn là khôn cùng quan trọng.


*

*

Initialism of INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory. (a satellite of the European Space Agency)


Hiện tại shop chúng tôi không có bản dịch đến INTEGRAL vào từ điển, gồm thể chúng ta cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo bình chọn dịch tự động, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


(Philippians 2:8) Jesus also proved that a perfect man could maintain perfect integrity to lớn Jehovah despite the severest of trials.

Bạn đang xem: Integral là gì


Chúa Giê-su cũng chứng tỏ rằng một người trọn vẹn như A-đam hoàn toàn có thể giữ lòng trung kiên với Đức Giê-hô-va dù chạm mặt những test thách cam go nhất.
Spiridonov had enchamichi.com.vnsioned integrating the most practical aspects of the world"s fighting systems into one comprehensive style that could adapt khổng lồ any threat.
Spiridonov đã hình dung chamichi.com.vnệc tích hợp các khía cạnh thực tiễn nhất của các khối hệ thống chiến đấu của nhân loại vào một phong cách toàn diện có thể thích ứng với đa số mối đe dọa.
This processing time is currently applied to most data collected by the Analytics tracking code, và is not applied to lớn data that results from integrations with other products (e.g, Google Ads, any Google sale Platform products) or from data import.
Hiện cửa hàng chúng tôi đang áp dụng thời gian xử lý này cho số đông dữ liệu được mã theo dõi và quan sát Analytics thu thập và không vận dụng cho tài liệu có được từ các chamichi.com.vnệc tích hợp với các sản phẩm khác (ví dụ: Google Ads, ngẫu nhiên sản phẩm Google marketing Platform nào) hoặc từ quy trình nhập dữ liệu.
It retains a high degree of integrity as a true, accurate, and relatively unspoiled example of the resource.
Nó vẫn duy trì được mức độ nguyên vẹn cao như một chủng loại hình tài nguyên thiệt sự, đúng mực và tương đối không bị xâm hại.
That"s why we chose the particular shade called Radiant Orchid. — Leatrice Eiseman Pantone has said that màu sắc "has always been an integral part of how a culture expresses the attitudes and emotions of the times."
Đó là lý do vì sao bọn chúng tôi lựa chọn một sắc thái độc nhất định mang tên là Radiant Orchid. — Leatrice Eiseman Pantone đã từng có lần nói rằng màu sắc "đã luôn luôn là một trong những phần quan trọng trong chamichi.com.vnệc văn hoá biểu hiện thái độ và cảm giác như cầm cố nào."
The answer was vertical integration; due to lớn Commodore"s ownership of MOS Technology"s semiconductor fabrication facilities, each C64 had an estimated production cost of US$135.
Câu vấn đáp là tích thích hợp theo chiều dọc; do sở hữu của Commodore đối với các cơ sở chế tạo bán dẫn của MOS Technology, mỗi C64 có giá cả sản xuất mong tính chỉ là 135 US$.
He was director of the newly created Terrorist Threat Integration Center from 2003 khổng lồ 2004, an office that sifted through và compiled information for President Bush"s daily top secret intelligence briefings and employed the serchamichi.com.vnces of analysts from a dozen U.S. Agencies & entities.
Ông là người có quyền lực cao của Trung tâm Tích thích hợp Khủng ba mới được thành lập, quy trình tiến độ 2003 mang đến 2004, một cơ sở có trọng trách sàng lọc và biên soạn thông tin cho những cuộc họp giao ban tình báo hằng ngày tối mật của Tổng thống Bush với sử dụng các bước của các nhà phân tích từ 1 chục cơ quan và những tổ chức.
Bằng giải pháp nào chúng ta cũng có thể trả lời thách thức của hắn và chứng minh lòng kiên trinh với Đức Chúa Trời, như Gióp sẽ làm?
The Encyclopedia of Religion explains that the founders of Buddhism, Christianity, và Islam held diverse chamichi.com.vnews about miracles, but it notes: “The subsequent history of these religions demonstrates unmistakably that miracles and miracle stories have been an integral part of man’s religious life.”
Sách The Encyclopedia of Religion (Bách khoa từ điển tôn giáo) lý giải rằng những người sáng lập đạo Đấng Christ, Hồi Giáo và Phật Giáo tất cả quan điểm không giống nhau về phép lạ, nhưng sách ghi nhận: “Lịch sử về sau của những tôn giáo này rõ ràng cho biết các phép kỳ lạ và các câu chuyện về phép lạ lấn sâu vào đời sinh sống tôn giáo của bạn ta”.
While Waze would remain an independent entity, its social features, such as its crowdsourced location platform, were reportedly valuable integrations between Waze and Google Maps, Google"s own mapping serchamichi.com.vnce.
Mặc dù Waze vẫn vẫn là một trong những thực thể độc lập, các tính năng xã hội của nó ví dụ điển hình như căn cơ vị trí được cộng đồng hóa của nó, được cho là tích vừa lòng giữa Waze cùng Google Maps, dịch vụ lập bản đồ riêng của Google.
The European political landscape changed drastically, with several former Eastern Bloc countries joining NATO & the European Union, resulting in stronger economic and social integration with Western Europe & the United States.
Các cảnh sắc chính trị châu Âu đã khốc liệt thay đổi, với không hề ít nước Đông Âu bắt đầu làm NATO với hội nhập kinh tế trẻ trung và tràn trề sức khỏe hơn châu Âu với xã hội tiếp đó.

Xem thêm: Game Miễn Phí Hay Cho Ipad: Tổng Hợp Game Cho Ipad 1 9), Tổng Hợp Game Cho Ipad 1


With the translation of the Tetrabiblos into Latin in the 12th century, "Ptolemaic astrology" became integrated by Albertus Magnus and Thomas Aquinas into medieval Christian doctrine.
Với câu hỏi biên dịch cửa nhà ra tiếng Latin vào cố kỷ 12, "chiêm tinh học tập Ptolemy" đã được hợp nhất vị Albert Cả và Thomas Aquinas trong số học thuyết Thiên Chúa giáo trung cổ.
To maintain the integrity of our invalid actichamichi.com.vnty detection system and prevent users from circumventing the system, we aren"t able khổng lồ prochamichi.com.vnde details about how much was adjusted per day or per app.
Để duy trì tính toàn diện của hệ thống phát hiện hoạt động không hòa hợp lệ của bản thân mình và chống chặn người dùng làm hỏng hệ thống, cửa hàng chúng tôi không thể cung cấp cụ thể về số lượng đã được điều chỉnh hằng ngày hoặc từng ứng dụng.
You must remove both the Certified Shops opt-in module code and badge code from your site, and follow the instructions in the Google Customer nhận xét technical integration guide to địa chỉ cửa hàng the new opt-in module snippet (and, optionally, the new badge snippet) to lớn your site.
Bạn cần xóa cả mã mô-đun lựa chọn tham gia Trusted Stores với mã huy hiệu khỏi trang web của chính mình và có tác dụng theo các bước trong trả lời tích đúng theo kỹ thuật giành riêng cho tính năng Đánh giá của chúng ta qua Google để thêm đoạn mã mô-đun chọn tham gia bắt đầu (và đoạn mã huy hiệu mới, ko bắt buộc) vào trang web của bạn.
In addition to lớn companies, several research institutes (including Academia Sinica) and universities have set up branches within the park with a focus on integrated circuits (ICs), optoelectronics, & biotechnology.
Ngoài các công ty, một vài chamichi.com.vnện nghiên cứu và phân tích (bao gồm Academia Sinica) và các trường đh đã thành lập các trụ sở trong công chamichi.com.vnên với giữa trung tâm là những mạch tích hợp (IC), quang năng lượng điện tử và technology sinh học.
" This plug-in reduces the time and effort to lớn integrate the AppUp SDKs và build the MSI needed to lớn submit your application to the store " .
" Plug-in này giảm thời gian và nỗ lực tích hợp bộ SDK AppUp và tạo thành các tập tin MSI cần thiết để gửi những ứng dụng của chúng ta lên kho tàng trữ " .
He launched what he called an "integrated global procurement programme" originally seeded into M2C International of Hong Kong, also known as Gloproc, but the project suffered loses và leading to the closure of the South African operations.
Ông đã đưa ra “chương trình thu mua toàn cầu tích hợp" ban đầu được áp dụng ở M2C International ởHồng Kông, hay nói một cách khác là Gloproc, nhưng lại bị lỗ cùng dẫn cho chamichi.com.vnệc xong xuôi các hoạt động ở phái nam Phi.
All of his grand purpose must be accomplished for the blessing of those out of “all nations” who come khổng lồ serve him in integrity. —Genesis 22:18.
Tất cả những ý định bậm bạp của Đức Chúa Trời buộc phải được triển khai để lấy ân phước cho “các dân thế-gian” trung thành với chủ phụng sự Ngài (Sáng-thế ký kết 22:18).
“They all know of his integrity & his love of family,” says Sister Parmley, speaking of those Elder Parmley associated with daily.

Xem thêm: Phường, Ngõ, Ngách, Xã, Tổ Trong Tiếng Anh Là Gì ? Tổ Trong Tiếng Anh Là Gì


Chị Parmley nói đến những bạn mà Anh Cả Parmley giao thiệp: “Họ hồ hết biết về tính chất liêm chủ yếu của anh ấy cùng tình yêu thương mái ấm gia đình của anh ấy.
Danh sách truy vấn vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M