CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRONG THÀNH

  -  

Mục tiêu của bài Các thao tác cơ bản trên bảng nhằm giúp các em biết được các lệnh và thao tác cơ sở trên bảng như cập nhật dữ liệu, sắp xếp dữ liệu, tìm kiếm và lọc dữ liệu, định dạng in dữ liệu. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây để tìm hiểu nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: Các thao tác cơ bản trong thành


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Cập nhật dữ liệu

1.2. Sắp xếp và lọc

1.3. Tìm kiếm đơn giản

1.4.  In dữ liệu

2. Luyện tập Bài 5 Tin học 12

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài tập SGK

3. Hỏi đáp Bài 5 Tin học 12


a. Thêm bản ghi

Có 3 cách để thêm bản ghi:

Cách 1. Chọn Insert \ New Record Cách 2. Nhấn nút
*
 trên thanh công cụ hay nút dưới bảng. Cách 3. Nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng. b. Chỉnh sửa

Các thao tác thực hiện chỉnh sửa bản ghi:

Bước 1. Nháy chuột vào bản ghi cần thay đổi Bước 2. Dùng các phím BackSpace hoặc Delete để xóa Bước 3. Gõ nội dung mới c. Xóa bản ghi

Các thao tác thực hiện xóa bản ghi:

Bước 1. Chọn bản ghi cần xóa Bước 2. Nhấn nút 
*
 hoặc nhấn phím Delete Bước 3. Hay chọn vào ô đầu tiên của bản ghi, nhấn phím Delete Bước 4.

Xem thêm: Wix.Com Là Gì ? Bách Khoa Toàn Thư Về Wix Và Cách Sử Dụng Bách Khoa Toàn Thư Về Wix Và Cách Sử Dụng

 Trong hộp thoại khẳng định xóa, chọn Yes

*

Hình 1. Hộp thoại khẳng định xóa

Để xóa nhiều bản ghi cũng tương tự nhưng phải chọn nhiều bản ghi: Nhấn ô đầu tiên kéo để chọn, hay nhấn giữ phím Shift.

Lưu ý:

Khi đã bị xóa thì bản ghi không thể khôi phục lại được Khi đang nhập hay điều chỉnh thì ở ô đầu tiên cây bút (chưa lưu), chuyển đi nơi khác thì hiện
*
 (đã lưu) d. Di chuyển trong bảng

*

Hình 2. Các nút lệnh di chuyển trong bảng

Di chuyển bằng phím: Tab: di chuyển về sau Shift + tab: di chuyển về trước Home/End: về đầu và cuối một bản ghi Ctrl + Home: về đầu Ctrl + End: về cuối

1.2. Sắp xếp và lọc 


a. Sắp xếp

Cách thao tác thực hiện sắp xếp dữ liệu:

Bước 1. Chọn trường cần sắp xếp trong chế độ hiển thị trang dữ liệu Bước 2. Dùng các nút lệnh
*
 (tăng dần) hay
*
 (giảm dần) để sắp xếp các bản ghi của bảng dựa trên giá trị của trường được chọn Bước 3. Lưu lại kết quả sắp xếp b. Lọc

Cách thao tác thực hiện lọc dữ liệu:

Bước 1. Lọc là một công cụ của hệ QTCSDL cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện nào đó phục vụ tìm kiếm Bước 2. Access cho phép lọc với các nút lệnh sau trên thanh Table Datasheet
*
Lọc theo ô dữ liệu dang chọn.
*

Lọc theo mẫu, điều kiện trình bày dưới dạng mẫu.

*

Lọc/Hủy bỏ lọc.


1.3.  Tìm kiếm đơn giản


a. Tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm (tìm kiếm và thay thế) trong Access tương tự trong Word.

Xem thêm: Cách Tạo Mật Khẩu Mini World : Block Art Đơn Giản Nhất, Quên Mật Khẩu Mini World Block Art

Ví dụ: Để tìm cụm từ nào đó trong bảng, ta thực hiện theo một trong các cách sau:

Cách 1: Chọn Edit\ Find... Cách 2: Nháy nút 
*
Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F. Khi đó hộp thoại Find and Replace mở ra. Có thể cung cấp thêm cho việc tìm kiếm:

*

Hình 3. Hộp thoại Find and Replace

Trong ô Find What gõ cụm từ cần tìm. Trong ô Look In: Chọn tên bảng. Trong ô Match, chọn cách thức tìm kiếm. Nháy nút Find Next để đến vị trí tiếp theo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

b. Thay thế

Tương tự lệnh Find nhưng phải gõ cụm từ thay thế vào ô Replace With.

*

Hình 4. Chức năng thay thế


1.4. In dữ liệu


Có thể in dữ liệu từ bảng. Thiết đặt trang in và xem trước khi in: Thiết đặt trang in: File\ Page setup Xem trước khi in:  
*
  hoặc File\Print Preview In dữ liệu
*
 hoặc File/Print