HỢP ĐỒNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Trong một nhân loại toàn ước hóa, vai trò của tiếng Anh ngày càng trở nên đặc trưng trong đông đảo lĩnh vực, đặc biệt quan trọng lĩnh vực yêu thương mại. Hợp đồng thương mại tiếng Anh là một trong những văn kiện pháp lý cần thiết trong giao dịch thanh toán quốc tế. Để hiểu khá đầy đủ nội dung một phù hợp đồng yêu đương mại, trước hết người học cần phải có kiến thức về cấu trúc một phù hợp đồng thương mại dịch vụ và cách biểu đạt của nó.

chamichi.com.vn xin reviews đến chúng ta trong bài học hôm nay 40 mẫu câu đặc biệt trong phù hợp đồng vào tiếng anh thương mại

*


Một vừa lòng đồng thương mại tiếng Anh thường xuyên có các phần sau:

– tên gọi hợp đồng (heading)

Ví dụ:

“Purchase Contract/Agreement” (Hợp đồng sở hữu hàng), “Sale Contract/Agreement” (Hợp đồng buôn bán hàng).

Bạn đang xem: Hợp đồng tiếng anh là gì

– Phần mở màn (commencement), ngày tháng lập vừa lòng đồng (date) và những bên gia nhập hợp đồng (parties).

– Phần mở màn của hợp đồng (recitals/preamble)

– Các pháp luật thực thi (operative provisions)

– Các luật pháp định nghĩa (definitions)

– Điều khoản bồi thường (consideration)

– Luật áp dụng (applicable law)

– Các quy định thực thi không giống (other operative clauses)

– Điều khoản dứt hợp đồng (testimonium clause)


MẪU CÂU trong SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG BẰNG TIẾNG ANH

This Sale và Purchase Agreement is made this 14th day of March năm 2016 by & between X và Y …

—> phù hợp đồng cài và bán hàng này được lập vào trong ngày 14 mon 3 năm năm 2016 giữa công ty X và doanh nghiệp Y…

Having its registered address in … , its legal address is …

—> có địa chỉ đăng ký tại … , showroom pháp định là …

Whereas the Licensor has the right và desires to transfer the aboved-signed know-how lớn the Licensee;

—> Xét rằng mặt cấp phép có quyền và ước muốn chuyển nhượng tuyệt kỹ kỹ thuật đã đăng ký ở bên trên cho mặt được cung cấp phép

“Technical Information” means confidential engineering data, drawings, specifications, & procedures, brochures, catalogs, và all other technical information necessary khổng lồ the manufacture, operation, sale, and service of the product, which are owned or hereafter acquired by các buổi party B has or may have the right lớn control và furnish khổng lồ the party A during the term of this Contract.

—> “Thông tin kỹ thuật” tức là các dữ liệu bí mật kỹ thuật, bạn dạng vẽ, quy bí quyết kỹ thuật, và tiến trình sản xuất, các tập sách mỏng, sách in mẫu mã hàng cùng tất những tin tức kỹ thuật khác cần thiết cho bài toán sản xuất, quản lý tiêu thụ và bảo trì sản phẩm mà mặt B đang sở hữu hoặc sẽ có được và/hoặc mặt B hoặc có thể có quyền kiểm soát và cung cấp cho bên A trong suốt thời hạn hợp đồng này.

This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the law of Vietnam.

—> phù hợp đồng này sẽ bị chi phối bởi, và lý giải theo, luật pháp của nước Việt Nam.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Contract to be executed in duplicate by their duly authorized officers or at the date written above.

—> CHỨNG NHẬN DƯỚI ĐÂY: các viên chức hoặc người đại diện thay mặt có tương đối đầy đủ thẩm quyền củacác bên ký đúng theo đồng này thành hai phiên bản vào ngày được ghi trên.

Both parties agree to lớn implement seriously terms & conditions mentioned in sales contract.

—> hai bên thống nhất thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong vừa lòng đồng.

If either of the Buyer or Seller cancels the contract without agreement of other party, the tiệc ngọt is subjected lớn a penalty equivalent to lớn the value of contract & it must compensate the loss due to cancellation of tương tác to the other party.

—> Nếu mặt nào trường đoản cú ý hủy vứt hợp đồng mà không tồn tại sự đồng ý của vị trí kia thì buộc phải chịu bồi thường tương đương giá trị hợp đồng với đền bù đông đảo thiệt hại gây ra do việc hủy hòa hợp đồng gây ra cho bị đơn thiệt hại.

During the period of the contract, if it arise appendix or modification, both parties has khổng lồ agree by issueing document of nortification. If it arises conflict which is not solved by negotiation, the final judgement is made by Hanoi Commercial Court and the fee is paid by offending party.

—> Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh bổ sung hoặc sửa đổi phiên bản hợp đồng này đều cần được sự đồng ý bằng văn bạn dạng của hai bên. Trường hợp phát sinh sự không tương đồng mà phía 2 bên không xử lý được bằng trao đổi thì sẽ chỉ dẫn Tòa án kinh tế tài chính Tp. Tp hà nội phân xử, ra quyết định của tandtc là quyết định sau cùng buộc phía 2 bên phải tiến hành và án tổn phí sẽ do bên bao gồm lỗi chịu.

This contract is made into 04 copies; each buổi tiệc ngọt keeps 02 copies which has the same legitimacy. This contract comes into effect from the date of signing.

—> vừa lòng đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 phiên bản có quý giá pháp lý giống hệt và bao gồm hiệu lực tính từ lúc ngày ký kết hợp đồng.

We are sure the liên hệ can be carried out smoothly.

—> bọn chúng tôi cam kết hợp đồng có thể thực hiện tại một phương pháp thuận lơi nhất.

Both sides have the obligation khổng lồ execute the contract.

—> 2 bên có nghĩa vụ tiến hành hợp đồng.

Any deviation from the contract will be unfavourable.

—> bất cứ sai sót nào trong thích hợp đồng sẽ không tồn tại lợi.

The buyers have the option of canceling the contract.

—> mặt mua bao gồm quyền hủy phù hợp đồng.


Generally speaking, a contract cannot be changed once it has been signed by both sides.

—> Nói chung, khi đôi bên đã ký kết hợp đồng thì họ không thể đổi khác nội dung vào đó.

No side should amend the contract unilaterally without the other side.

—> Một mặt không thể solo phương sửa đổi hợp đồng mà không tồn tại sự đồng ý của bên kia.

So far we have reached agreement on all clause we have discussed.

—> Đến nay, chúng tôi đã có sự thỏa hiệp về phần nhiều điều khoản công ty chúng tôi bàn luận.

I suggest we check all the clauses one by one to lớn see if there is still anything unclear.

—> Tôi đề xuất kiểm tra các quy định trong vừa lòng đồng để thấy điều gì chưa rõ.

Here are two originals of the contract.

—> Có hai bạn dạng hợp đồng gốc ở đây.

They are entitled khổng lồ cancel the contract.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Planner Là Gì, Nghĩa Của Từ Planner, Planner Là Gì

—> Họ có quyền hoãn thích hợp đồng.

If you have any comment about the clauses, don’t hesitate lớn make.

—> Hãy dấn xét về các điều khoản trong thích hợp đồng, đừng ngại.

We’re prepared lớn reconsider amending the contract.

—> Chúng tôi chuẩn bị xem xét sửa đổi hợp đồng.

That’s the international practice, we can’t break it.

—> Đó là thông lệ quốc tế, chúng tôi không cầm vị phạm.

Would you please read the draft contract & make your comments about the terms?

—> Xin anh/chị vui lòng đọc bạn dạng dự thảo với nhận xét các luật pháp trong hợp đồng?

We have agreed on all term in the contracts, shall we sign it now?

—> Chúng tôi gật đầu đồng ý với các điều khoản trong đúng theo đồng, shop chúng tôi sẽ ký hiện thời được chứ?

Please tell us about your collecting terms.

—> Xin ông vui tươi cho shop chúng tôi biết các điều khoản chung.

We’d need a 5-years contract.

—> Chúng tôi ký kết hợp đồng 5 năm.

I am very pleased that my firm has been awarded this contract.

—> Tôi khôn xiết vui vì doanh nghiệp tôi đã có hợp đồng này.

We’ll be in strict accordance with the contract stipulations to the letter.

—> Chúng tôi sẽ trang nghiêm thực hiện theo những quy định hòa hợp đồng.

We intend lớn establish business relation with you.

—> Chúng tôi dự định tùy chỉnh thiết lập mối quan hệ tình dục làm dùng với ông.

We’ll engage to lớn provide the needed capital.

—> Tôi cam kết sẽ cấp cho vốn theo yêu thương cầu.

What’s the time of delivering about our order?

—> Thời gian giao hàng trong thích hợp đồng ra sao?

We want to lớn cancel the contract because of your delay in delivering.

—> Chúng tôi mong muốn hủy phù hợp đồng vì ông đã vi phạm điều kiện giao hàng.

Since the contract is about to expires, shall we discuss a new one.

—> Vì vừa lòng đồng sắp hết hiệu lực, bọn họ có nên bàn luận ký hợp đồng mới?

Finally, we agreed on the contract terms.

—> Tóm lại, shop chúng tôi đã thống tuyệt nhất các lao lý trong đúng theo đồng.

Through negotiation, the Parties hereby agree khổng lồ trade the following products và conclude the terms và conditions as below.

—> Sau khi đàm phán bàn bạc, phía hai bên thống duy nhất ký phối kết hợp đồng với các điều khoản như sau.

Party B agrees lớn sell and các buổi tiệc nhỏ A agrees lớn buy the following commodity with quantity, quality and unit price as below.

—> Bên B xác nhận đồng ý nhận xuất bán cho bên A sản phẩm hàng hóa với số lượng, unique và solo giá như sau.

The payment will be paid to party B by cash or transfer in Vietnam dong by party A.

—> Thanh toán bằng tiền phương diện hoặc chuyển khoản.

We hope you will deliver within 2 months after the contract singning.

—> Chúng tôi hi vọng sau lúc kí phối kết hợp đồng những ông sẽ ship hàng trong 2 tháng.

If the goods has been delayed, you must grant the compensate.

Xem thêm: Nhiệm Vụ Cuối Của Thiên Thần : Tình Yêu, Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần

—> Nếu hàng hóa giao chậm, ông cần bồi thười theo thích hợp đồng.