Hồ sơ dự thầu tiếng anh là gì

  -  
4. Một số từ tiếng Anh tương quan tới hồ sơ dự thầu3.5. Đối với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư2. Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì ?

 


 

Hồ sơ dự thầu là một trong những bộ hồ sơ quan trọng đối với nhà thầu và chủ đầu tư. Vậy hồ sơ dự thầu là gì là câu hỏi mà ACC nhận được nhiều trong thời gian vừa qua. Hay hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì cũng là câu hỏi được nhận nhiều không kém trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì? (Cập nhật 2022).

Bạn đang xem: Hồ sơ dự thầu tiếng anh là gì

*

Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì? (Cập nhật 2022)


1. Khái niệm Hồ sơ dự thầu?

Hồ sơ dự thầu là loại hồ sơ chuyên biệt dùng để tham gia đấu thầu dự án Bất Động Sản, thường là dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng, là hàng loạt tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo nhu yếu của hồ sơ mở thầu, hồ sơ nhu yếu .Bộ hồ sơ dự thầu gồm 02 túi hồ sơ gồm có : Hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất kiến nghị về kinh tế tài chính .

2. Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì?

Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là Bids và được định nghĩa Bidding dossier means a special document used to participate in bidding for a project, usually a construction project, which is all documents prepared by the contractor or investor and submitted to the contractor according to the request of the bid. Bidding documents, request documents .

3. Hồ sơ dự thầu xây dựng gồm những gì?

Hồ sơ dự thầu xây dựng bao gồm những gì là câu hỏi được khá nhiều nhà đầu tư đấu thầu quan tâm.Vấn đề hồ sơ dự thầu cần có những giấy tờ gì tuy không được luật quy định rõ ràng. Nhưng căn cứ theo quy định tại điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về việc đánh giá hồ sơ dự thầu, các quy định khác quy định của Luật đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn có liên quan đến hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, có thể xác định, hồ sơ dự thầu được lập sẽ gồm có các giấy tờ cơ bản theo yêu cầu của từng gói thầu trong các lĩnh vực khác nhau.

Cụ thể :

3.1. Đối với các gói thầu xây lắp

Theo hướng dẫn về việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp pháp luật tại Thông tư 03/2015 / TT-BKHĐT, những sách vở cần có trong hồ sơ dự thầu mà nhà thầu cần chuẩn bị sẵn sàng gồm :– Đơn dự thầu ( theo mẫu ) ;– Thỏa thuận liên danh, nếu đây là trường hợp nhà thầu liên danh ;– Bảo đảm dự thầu ;– Tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ của nhà thầu ;– Các tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ của người sẽ ký vào đơn dự thầu ;– Các tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ năng lượng cũng như kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu ;– Đề xuất kỹ thuật so với gói thầu ;– Đề xuất về giá và những bảng biểu ;– Đề xuất giải pháp kỹ thuật sửa chữa thay thế ;– Các tài liệu khác theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu, bảng tài liệu đấu thầu .

3.2. Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa

Quy định về những tài liệu thiết yếu trong hồ sơ dự thầu được xác lập theo nội dung nhu yếu trong hồ sơ mời thầu của gói thầu về shopping sản phẩm & hàng hóa .Cụ thể, địa thế căn cứ theo lao lý tại Thông tư 05/2015 / TT-BKHĐT, những tài liệu cần có trong hồ sơ dự thầu so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa cũng được thực thi như gói thầu xây lắp nêu trên .

Xem thêm: "" Extended Family Là Gì Trong Tiếng Việt? Từ Vựng Chỉ Quan Hệ Gia Đình Trong Tiếng Anh

3.3. Đối với gói thầu về dịch vụ tư vấn

Căn cứ Thông tư 01/2015 / TT-BKHĐT hoàn toàn có thể xác lập, hồ sơ dự thầu so với gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ gồm có : Hồ sơ đề xuất kiến nghị kỹ thuật và hồ sơ yêu cầu kinh tế tài chính. Trong đó :– Hồ sơ đề xuất kiến nghị kỹ thuật gồm :+ Các tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ của nhà thầu ;+ Tài liệu chứng tỏ năng lượng, kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu ;+ Đề xuất kỹ thuật so với gói thầu của nhà thầu ;+ Đơn dự thầu ( theo mẫu ) ;+ Giấy ủy quyền nếu trường hợp đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu chuyển nhượng ủy quyền cho người khác tham gia đấu thầu ;+ Văn bản thỏa thuận hợp tác liên danh, nếu nhà thầu tham gia dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh ;+ Văn bản về Cơ cấu, tổ chức triển khai, kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu .+ Giải pháp và phương pháp luận tổng quát để triển khai dịch vụ tư vấn do nhà thầu yêu cầu ;+ Danh sách chuyên viên tham gia triển khai dịch vụ tư vấn trong gói thầu này ;+ Lý lịch của những chuyên viên tư vấn tham gia vào gói thầu này ;+ Văn bản xác lập tiến trình triển khai việc làm ;+ Nội dung khác được nêu tại Bảng dữ liệu đấu thầu .– Hồ sơ yêu cầu kinh tế tài chính, gồm những sách vở :+ Đơn dự thầu ( theo mẫu ) ;+ Văn bản tổng hợp ngân sách thực thi gói thầu ;+ Thù lao cho chuyên viên tư vấn tham gia vào gói thầu ;+ Nội dung bảng nghiên cứu và phân tích những ngân sách thù lao cho chuyên viên ;+ giá thành khác cho chuyên viên .

3.4. Đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn

Căn cứ Mục 12 Chương I Phần thứ nhất Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT thì hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn cũng được thực hiện theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhưng về cơ bản, cũng bao gồm những giấy tờ trong hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp.


3.5. Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Đối với những mô hình dự án Bất Động Sản này, nhà thầu sẽ chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ dự thầu theo nội dung pháp luật đơn cử của hồ sơ mời thầu, tuy nhiên, địa thế căn cứ theo Thông tư 15/2016 / TT-BKHĐT, hồ sơ dự thầu sẽ gồm có Hồ sơ yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ đề xuất kiến nghị về kinh tế tài chính. Trong đó :– Hồ sơ yêu cầu kỹ thuật : Trong hồ sơ này sẽ gồm có tổng thể những hồ sơ kinh tế tài chính, pháp lý, năng lượng và kinh nghiệm tay nghề cũng như yêu cầu của nhà đầu tư trên cơ sở xác lập những tiêu chuẩn của hồ sơ mời thầu, đơn cử gồm :+ Đơn dự thầu ;+ Tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu ;+ Giấy ủy quyền ( nếu thiết yếu ) ;+ Thỏa thuận liên danh ( nếu có sự biến hóa liên danh ) ;+ Bảo đảm dự thầu ;+ Các tài liệu update, xác lập năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà đầu tư ;+ Đề xuất kỹ thuật ;– Hồ sơ yêu cầu kinh tế tài chính, gồm những sách vở hầu hết như :+ Đơn dự thầu ;+ Đề xuất về kinh tế tài chính so với gói thầu ;+ Bảng biểu thông tin hồ sơ dự thầu .

4. Một số từ tiếng Anh liên quan tới hồ sơ dự thầu

Advance Payment : Tạm ứng .Advance Payment Security : Bảo đảm tạm ứng .Alternative proposals by Bidders : Hồ sơ dự thầu / đề xuất kiến nghị sửa chữa thay thế của Nhà thầu .Bid validity : Hiệu lực của hồ sơ dự thầu .Bidding data / contract data : Dữ liệu đấu thầu .Bidding documents : Hồ sơ mời thầu .Bill of Quantities / Activity Schedule : Biểu tiên lượng .Amendment of Bidding Documents : Sửa đổi Hồ sơ mời thầu .An eligible bidder : Một nhà thầu hợp lệ .Bid : Hồ sơ dự thầu, đơn dự thầu .Bid prices : Giá dự thầu .Bid security : Bảo đảm dự thầu .Form of bid : Mẫu đơn dự thầu .Form and signing of Bid : Quy cách và chữ ký trong hồ sơ dự thầu .General conditions of Contract : Các điều kiện kèm theo chung của Hợp đồng .Instructions to bidders : Chỉ dẫn so với Nhà thầu .Invitation for bids : Thông báo mời thầu .Language of bids : Ngôn ngữ của Hồ sơ dự thầu .

Xem thêm: Định Nghĩa Wizard Là Gì - Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì? (Cập nhật 2022) mà ACC gửi tới quý khách hàng. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế, khoa học như ngày nay thì đây là một nội dung quan trọng. Nếu còn gì thắc mắc về câu hỏi “Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì?” mời quý khách hàng liên hệ với ACC để được giải đáp.