Guide For Dragon Ball Z Supersonic Warriors

  -  

In dragon Ball Z games you can play with all the heroes of the cult series by Akira Toriyama. Goku, Gohan, Krillin and Vegeta fight their always enemies the…

Bạn sẽ xem: long ball z supersonic warriors games
Bạn đang xem: Guide for dragon ball z supersonic warriors

In long Ball Z games you can play with all the heroes of the cult series by Akira Toriyama.

Xem thêm: Ý Nghĩa, Lịch Sử Ngày 26 Tháng 3 Là Ngày Gì ? Lịch Sử Và Ý Nghĩa Ngày 26/3

Goku, Gohan, Krillin và Vegeta fight their always enemies the cyborg Cell, Frieza tyrant & Boo monster. Playing long Ball Z trò chơi to relive the legendary battles of the animated series, transform into Super Saiyan warrior & use all combat techniques of each character.
Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Lck Mùa Hè 2021 Mới Nhất, Bảng Xếp Hạng Lck Mùa Hè 2021 Hôm Nay

Dragon Ball Z: Supersonic Warriors – Longplay


Nintendo Entertainment System :https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJxr3mmntuA21NejABKJ45xA5B4yBukk

Super Nintendo Entertainment System :https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJxr3mmntuC-n39eblYPHMjwiovNOwX6

Nintendo 64 :https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJxr3mmntuBq-yWdOrJyfkcxOIrOfGrS

GameCube https://www.youtube.com/watch?v=k6OuOtW13E8&list=PLBJxr3mmntuAXDy_v7z7V-FavPBYAKJCj

Nintendo Wii https://www.youtube.com/watch?v=SVPnwT8Xap8&list=PLBJxr3mmntuDTPGvEKrtwqrGmwEQNFryW

Nintendo Wii U https://www.youtube.com/watch?v=Cccn_8QNkR0&list=PLBJxr3mmntuCXJBvCjQ2h76LNw1Sanc_n

Nintendo Switch https://www.youtube.com/watch?v=gpahC1d-RF8&list=PLBJxr3mmntuDpkOSJLQ6ILq3Ub3QAoHsB

GameBoy :https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJxr3mmntuACvnvqURkHwbf-TIvBd7OG

GameBoy màu sắc https://www.youtube.com/watch?v=bO0Lc6MAKW4&list=PLBJxr3mmntuDGzmv5lwpdvtMV_umGBfMZ

GameBoy Advance :https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJxr3mmntuCGqshiCDesydMNkKsGmaeZ

Nintendo DS :https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJxr3mmntuCDykjKWwWmZcsuAxzZ0C-j

Nintendo 3DS <3DS>https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJxr3mmntuBlE27c-EdX5KpqFShLnj8p

Playstation 1 https://www.youtube.com/watch?v=PmVmk-_m21k&list=PLBJxr3mmntuDcrOYtYtIXoLOliuunNONx

Playstation 2 :https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJxr3mmntuCIV4Ci4dRwo3wbmkWNhQWS

Playstation 3 :https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJxr3mmntuBJRLndKASQI2PRxvkfIo4c

Playstation 4 :https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJxr3mmntuBpikBbSkry2X5nU6z1pqvS

Playstation Portable https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJxr3mmntuChbrjTTvLDa4T2893GV-Wj

Playstation Vita https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJxr3mmntuCvXpwRJ3VthV6yrbnr11yG

Sega Genisis / Mega Drivehttps://www.youtube.com/watch?v=L9zEuaBQaQo&list=PLBJxr3mmntuAriYfkerIppuEj438vNGnT

Sega 32xhttps://www.youtube.com/watch?v=7i1ALxfEROc&list=PLBJxr3mmntuDDjZ43RA4jOgcrNPDgyasc

PChttps://www.youtube.com/playlist?list=PLBJxr3mmntuBuZxsFH6POafq2YLFPqIZt