Function nghĩa là gì trong tiếng việt?

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Function nghĩa là gì trong tiếng việt?

*
*
*

function
*

Function (Econ) Hàm số.+ Một cách làm toán học ví dụ hoá côn trùng tương tác giữa những quý giá của một tập thích hợp các biến hóa tự do xác minh quý hiếm các phát triển thành dựa vào.
function hàm, hàm số; công dụng // tính năng, vận hành
f. of bounded variation hàm tất cả thay đổi phân bị chặn f. of a complex(real) variable hàm biến hóa số phức thực f. of concentration (thống kê) hàm tập trung f. of dispersion (tân oán gớm tế) hàm phân tán f. of exponential type hàm vẻ bên ngoài mũ f. of finite genus (giải tích) hàm tất cả như thể hữu hạn f. of f. hàm của hàm, hàm hợp f. of infinite type hàm thứ hạng vô hạn, hàm đẳng cấp cực đại f. of limited variation hàm tất cả biến đổi phân bị chặn f. of maximun type hàm kiểu cực to, hàm kiểu vô hạn f. of minimum type (giải tích) hàm phong cách cực tiểu f. of position hàm lượng trí f. of random variable (xác suất) hàm cuả phát triển thành ngẫu nhiên f. of singularities (giải tích) hàm các điểm kỳ cục, nhân tố kỳ dị f. of support hàm tựa absolutely additive sầu mix f. hàm tuyệt vời và hoàn hảo nhất cộng tính absolute monotonic f. hàm đối chọi điệu tốt đối acylic f. hàm không tuần trả, hàm phi xilic adjustment f. (thống kê) đặc trưng của tập đúng theo thống kê algebraic(al) f. hàm đại số alternate f. (đại số) hàm chũm phiên analytic(al) f. hàm giải tích antihyperbolic f. s. hàm hipebolic ngược antitrigonometric f. lượng chất giác ngược arc-hyperbolic f.s hàm hipebolic ngược area f. hàm xác định diện tích S (vào không gian Mincopxki) arithmetric f. hàm số học associated integral f. hàm ngulặng liên đới asympotic distribution f. hàm phân pân hận tiệm cận atomic mix f. hàm tập phù hợp nguim tử automorphic f. hàm từ đẳng cấu beta f. hàm bêta bicomplex f. hàm tuy vậy phức bicontinuous f. hàm song liên tục biharmonic f. hàm song điều hoà bijective f. hàm song ánh bilinear f. hàm song đường tính Boolean f. hàm Bun bounded f. hàm bị chặn bounded mix f. hàm tập bị chặn carries f. hàm mang characteristic f. hàm sệt trưng circular cylinder f. hàm trụ tròn circular cylindrial wave f. hàm sóng trụ tròn circulary symmetric f. hàm đối xứng tròn class f. hàm lớp closure f. hàm đóng close-to-convex f. hàm ngay gần lồi combinable f. hàm phù hợp được comparable f. hàm đối chiếu được complementary f. hàm bù (nghiệm đực biệt của một pmùi hương trình vi phân đường tính ko thuần nhất) complementary error f. hàm không nên bù complete analytic f. hàm giải tích đầy đủ completely additive sầu set f. (giải tích) hàm tập hợp cộng tính hoàn toàn completely defined f. (xúc tích học) hàm khẳng định khắp nơi complex f. hàm số phức complex velothành phố f. hàm vận tốc phức composite f. (giải tích) hàm hợp computable f. (xúc tích học) hàm tính được concave sầu f. hàm lõm confluent hypergeometric f. (giải tích) hàm cực kỳ bội suy biến conical f. hàm cônic conjugate f.s hàm liên hợp conjugate harmonic f.s (giải tích) hàm điều hoà liên hợp nội dung f. hàm dung tích contiguous hypergeometric f.s hàm vô cùng bội tiệm cận continuous f. hàm liên tục control f. hàm kiểm tra control-allowable f. hàm điều khiển đến phép convex f. hàm lồi coordinate f. hàm toạ độ cost f. hàm giá (trị) countable additive sầu set f. hàm tập đúng theo cộng tính đếm được covariance f. hàm hiệp phương thơm sai criterion f. hàm tiêu chuẩn cumulant generating f. (xác suất) hàm sinch tích luỹ cumulative sầu frequency f. hàm tần số tích luỹ cyclotomic f. hàm phân chia vòng tròn cylindrical f.s hàm trụ hàm Betsen decision f. (thống kê) hàm quyết định decreasing f. hàm giảm demand f. (thống kê) hàm nhu cầu mật độ trùng lặp từ khóa f. hàm mật độ, mật độ phân phối derived f. hàm dẫn suất determining f. (giải tích) hàm xác định developable f. hàm knhì triển được differentiable f. hàm rước vi phân được digamma f. hàm đigama discontinuous f. (giải tích) hàm gián đoạn discriminant f.(thống kê) hàm phân biệt disspation f. hàm tiêu tán distance f. hàm khoảng cách distribution f. hàm phân phối dominant f. hàm số trội doubly periodic f. hàm tuy nhiên tuần hoàn drriving f. hàm đầy elementary f. hàm sơ cấp elementary symmetric f. hàm đối xứng tất cả bản elementary transcendental f. hàm khôn xiết việt sơ cấp elliptic(al) f. hàm eliptic elliptic(ai) cylinder f. hàm trụ eliptic elliptic modular f. hàm môđunla eliptic energy f. hàm năng lượng entrire f. (giải tích) hàm nguyên entrire f. of zero type hàm ngulặng loại cực tiểu entrire rational f. hàm hữu tỷ nguyên envolope f. hàm bao equimeasurable f. hàm đồng đẳng đo được eror f. hàm sai số, hàm độ không nên, tích phân phần trăm không đúng số (y=erfx, y=erfcx, y=erfix) even f. hàm chẵn expenditure f. hàm bỏ ra phí explicit f. hàm hiện expomential f. hàm mũ factorable f. hàm nhân tử hoá được factorial f. hàm giai thừa finite f. hàm hữu hạn flow f. (giải tích) hàm dòng force f. thay vị, hàm lực forcing f. hàm cưỡng bức không lấy phí f. hàm tự do frequency f. hàm tần số frequency distribution f. hàm tỷ lệ, tỷ lệ phân phối gamma f. hàm gama general recursive sầu f. hàm đệ quy toàn phần generating f. hàm sinh Hamiltonian f. (thứ lí) hàm Haminton harmonic f. hàm điều hoà holomorphic f. hàm chỉnh hình, hàm giải tích homogeneous f. hàm thuần nhất homographic f. hàm 1-1 ứng hyperbolic f. (giải tích) hàm hypebolic hyperbolic inverse f. hàm hypebolic ngược hyperconical f. hàm cực kỳ nón hyperelliptic f. hàm vô cùng eliptic hypergeometric f. hàm hết sức bội hyperharmonic f. hàm rất điều hoà implicit f. hàm ẩn impulse f. hàm xung incomplete beta f. (giải tích) hàm bêta khuyết incomplete gamma f. (giải tích) hàm gama khuyết incomplete defined f. (xúc tích học) hàm khẳng định ko trả toàn increasing f. hàm tăng independent f.s (giải tích) hàm độc lập indicator f. hàm tiêu chuẩn của hàm nguyên initial f. (lô ghích học) nguim hàm injective sầu f. hàm 1-1 ánh integrable f. (giải tích) hàm khả tích integral f. of mean tyoe (giải tích) hàm ngulặng loại chuẩn tắc integral algebraic f. hàm đại số nguyên integral transcendental f. hàm hết sức việt nguyên interior f. (giải tích) hàm trong interval f. (giải tích) hàm khoảng tầm cách inverse f. (giải tích) hàm ngược inverse circular f. hàm vòng ngược, lượng chất giác ngược inverse hyperbolic f. hàm hypebolic ngược inverse trigonometric f. hàm lượng giác ngược, hàm vòng ngược irrational f.

Xem thêm: Nhân Viên Hành Chính Tiếng Anh Là Gì, Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm


Xem thêm: Mã Độc Coinhive Là Gì Và Những, Mã Độc Coinhive Là Gì


hàm vô tỷ
iterated f. hàm lặp iterative impedance f. hàm tổng trở lặp jum f. (điều khiển và tinh chỉnh học) hàm bước nhảy kernel f. (giải tích) hàm hạch known f. hàm đang biết lacunary f. hàm tổng Lagrangian f. (đồ dùng lí) hàm Lagrăng, cầm đụng lực lifting f. hàm nâng limited f. hàm bị chặn linear f. hàm con đường tính linear integral f. hàm nguyên tuyến tính locally constant f. hàm hằng địa phương logarithmic f. hàm lôga logarithmic trigonometric f. hàm lôga lượng giác logarithmically convex f. hàm có lôga lồi logical f. (súc tích học) hàm lôgic logistic f. (tân oán khiếp tế) hàm lôgittic loss f. hàm tổn định thất many-valued f. (giải tích) hàm nhiều trị mapping f. (giải tích) hàm ánh xạ measure f. (giải tích) độ đo measurable f. hàm đo được meromorphic f. (giải tích) hàm phân hình metaharmonic f. hàm mêta điều hoà minimal f., minimun f. hàm cực tiểu modular f. hàm môđunla moment generating f. hàm sinch những mômen monodrome f. hàm đối kháng đạo monogenic analytic f. (giải tích) hàm giải tích đơn diễn monogenic f. of complex variable (giải tích) hàm thay đổi phức đối chọi diễn monotone f. (giải tích) hàm 1-1 điệu multikhung f. hàm nhiều trị multilinear f. hàm đa con đường tính multiple f. hàm bội multiple valued f. hàm đa trị multiplicative f. hàm nhân tính multivalent f. hàm đa diệp multivalued f. hàm nhiều trị natural trigonometrical f. hàm lượng giác trường đoản cú nhiên negatively infinite f. hàm âm mập vô hạn non-analytic f. hàm ko giải tích non-differentiable f. hàm không khả vi nn-negative sầu additive f. hàm cộng tính ko âm non-periodic f. hàm ko tuần hoàn non-unisize f. hàm không 1-1 trị normal f. hàm chuẩn chỉnh tắc normalized orthogonal f.s hàm trực giao chuẩn chỉnh hoá null f. hàm không numerical f. hàm bởi số objective sầu f. (lý thuyết trò chơi) hàm mục tiêu odd f. hàm lẻ one-valued f. (giải tích) hàm solo trị operator f. hàm toán thù tử order f. hàm máy tự orthogonal f.s. hàm trực giao oscillating f. hàm dao động parabolic(al) cylinder f. hàm trụ parabolic partial f. hàm bộ phận partial recursive sầu f. hàm đệ quy bộ phận partition f. hàm phân hoạch pattern f. hàm sơ đồ gia dụng (dùng để tính những phiên bản bất biến) periodie f. hàm tuần hoàn p-harmonic f. hàm p- điều hoà phase f. hàm pha phi f. hàm phi (của Ơle) piecewise continuous f. hàm liên tiếp từng mảnh piecewise regular f. hàm chính quy từng mảnh plurisubharmonic f. hàm đa điều hoà dưới point f. (giải tích) hàm điểm polygonal f. hàm nhiều giác polyharmonic f. hàm đa điều hoà possibility f. hàm khả năng positive f. hàm dương positive definite energy f. hàm năng lượng xác minh dương positive real f. hàm thực dương positively infinite f. hàm dương phệ vô hạn potential f. núm vị, hàm lực, nhiều điều hoà power f. (thống kê) hàm lực lượng primitive sầu f. hàm nguyên ổn thuỷ propagation f. hàm truyền propositional f. hàm mệnh đề pseudoanalytic f. hàm mang giải tích pseudo-periodic f. hàm đưa tuần hoàn purely discontinuous mix f. hàm tập hợp thuần gián đoạn quasi-nanlytic f. hàm tựa eliptic quasi-periodic f. hàm tựa tuần hoàn quaternion f. hàm quatenion radical f. hàm căn random f. (xác suất) hàm ngẫu nhiên randomized decision f. hàm ra quyết định đã tự dưng hoá rational f. hàm hữu tỷ rational fractional f. hàm phân hữu tỷ rational integral f. hàm nguyên ổn hữu tỷ reactance f. hàm năng lượng điện kháng real-valued f.(giải tích) hàm rước cực hiếm thực reciprocal f. hàm thuận nghịch recursive f. hàm đệ quy reduced characteristic f. hàm đặc trưng rút ít gọn regular f. hàm đều regular f. of a complex variable hàm đổi thay phức đều relate f.s các hàm phú thuộc remainder f. hàm các số dư ring f. hàm vành risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm saddle f. hàm lặng ngựa schlicht f. hàm (giải tích) đơn diệp self-impedance f. hàm trường đoản cú trở semi-continuous f. hàm nửa liên tục sequential risk f.(thống kê) hàm nguy hiểm liên tiếp mix f. (giải tích) hàm tập hợp signal f. hàm dấu, hàm xicnum simple (analytic) f. hàm (giải tích) solo diệp single-valued f. hàm đối chọi trị singly periodic f. hàm tuần hoàn đơn singular f. hàm kỳ dị sinusoidal f. hàm sin slope f. hàm dốc smooth f. (thống kê) hàm trót lọt, hàm được bình dị source f. hàm mối cung cấp, hàm Grin spectral f. hàm phổ spherical wave sầu f. hàm sóng cầu spheroidal wave sầu f. hàm sóng phỏng cầu square-integrable f. hàm bao gồm bình phương thơm khả tích step f. (giải tích) hàm bậc thang; (tinh chỉnh học) Phần Trăm chuyển tiếp stored energy f. hàm biến dạng năng lượng stream f. hàm dòng căng thẳng f. hàm ứng suất stroke f. (súc tích học) hàm Sefơ subharmonic f. hàm siêu điều hoà supply f. (thống kê) hàm cung cấp symmetric(al) f. (giải tích) hàm đối xứng temperate f. hàm tăng chậm temperature f. (giải tích) hàm nhiệt độ độ test f. (thống kê) hàm (tiêu) chuẩn tetrahedral f. hàm tứ diện totally additive sầu mix f. hàm tập đúng theo hoàn toàn cộng tính transcendental f. hàm rất việt transfer f. hàm truyền trial f. (giải tích) hàm các đại lý (trực thuộc không gian cơ sở) trigonometric(al) f.s các chất giác triply periodic f. hàm tam tuần hoàn truth f. (súc tích học) hàm đúng typically-real f. (giải tích) hàm thực điển hình unbounded f. (giải tích) hàm không xẩy ra chặn unikhung f. hàm solo trị uniformly best desision f. (thống kê) hàm ra quyết định xuất sắc mọi nhất unit step f. hàm lan can 1-1 vị univalent f. (giải tích) hàm đối kháng diệp universal f. (ngắn gọn xúc tích học) hàm utility f. hàm lợi ích varied flow f. hàm cái biến vector f. (giải tích) hàm vectơ vector wave sầu f. hàm sóng vectơ wave f. hàm sóng weight f. (thống kê) hàm trọng lượng zeta f. (giải tích) hàm zeta zonal hyperspherical f. hàm vô cùng cầu đớichức năngadministrative sầu function: tác dụng hành chánhcommercial function: công dụng thương thơm mạicontrol function: công dụng kiểm soátdistribution function: chức năng phân phốiexecutive function: tác dụng hành chánhfunction bond: trái phiếu chức năngfunction key: phím chức năngfunction of a product: tính năng của một sản phẩmfunction of exchange: công dụng hiệp thương (của tiền tệ)implicit function: công dụng nội tạiinvestment function: tính năng đầu tưlimited function wholesaler: nhà bán sỉ tất cả tính năng hạn chếmain function of a product: công dụng chủ yếu của sản phẩmmarketing function: chức năng của tiếp thịselling function: công dụng tiêu thụsupply function: công dụng cung ứngtab function: công dụng lập bảnghàmAndo-Modigliani consumption function: hàm chi tiêu và sử dụng Ando-ModiglianiCES production function: hàm lượng thêm vào CES (tất cả hệ số đàn hồi và co dãn thay thế ko đổi)Cobb-Douglas expenditure function: hàm chỉ tiêu Cobb-DouglasCobb-Douglas production function: hàm cấp dưỡng Cobb-DouglasCobb-Douglas utility function: hàm tiện ích Cobb-DouglasDouglas" production function: hàm số cung cấp DouglasFriedman"s money demvà function: hàm cầu tiền FriedmanHicksion demvà function: hàm cầu HicksionKaldor saving function: hàm tiết kiệm ngân sách KaldorLucas aggregate supply function: Hàm cung gộp Lucasadditively separable utility function: hàm tác dụng bóc tách được cộng tínhadjustment function: hàm số điều chỉnhaggregate production function: hàm tổng sản xuấtaggregate production function: hàm tổng sản lượngalgebraic (al) function: hàm đại sốalgebraical function: hàm đại sốassociation function: hàm số liên đớiaverage cost function: hàm ngân sách trung bìnhaverage function: hàm trung bìnhbounded function: hàm bị chặn (giới nội)characteristic function: hàm đặc trưngcircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số chi tiêu và sử dụng làng mạc hộicomparison function: hàm số so sánhcompensated dem& function: hàm cầu đền bùcompound function: hàm số phức tạpconditional factor dem& function: hàm cầu bao gồm ĐK cho yếu tố sản xuấtconditional probability density function: hàm mật độ Tỷ Lệ bao gồm điều kiệnconsumer"s dem& function: hàm cầu cho tất cả những người tiêu dùngconsumption function: hàm tiêu dùngconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm liên tụccontinuous function: hàm số liên tụccontinuous probability function: hàm phần trăm liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số tổn phí tổn định. criterion function: hàm (số) phân biệtcumulative sầu distribution function: hàm phân phối hận xác suấtcumulative probability function: hàm Phần Trăm tích lũydemand for money function: hàm cầu chi phí tệdemand function: hàm số nhu cầudem& function: hàm cầumật độ trùng lặp từ khóa function: hàm số tỷ lệ (vào thống kê)dependent function: hàm số tương quandirect utility function: hàm hiệu dụng trực tiếpdiscrete function: hàm số không liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexpenditure function: hàm chi tiêuexplicit function: hàm hiệnexponential function: hàm mũexport flow function: hàm số giữ lượng xuất khẩuexport function: hàm xuất khẩufixed coefficients production function: hàm thêm vào cùng với thông số vắt địnhglobal maximum of a function: cực lớn tổng thể của hàm sốglobal minimum of a function: rất tè cục bộ của hàm sốhabit- creating demand function: hàm cầu tập tiệm (tiêu dùng)habit- creating dem& function: hàm cầu tạo ra tập cửa hàng (tiêu dùng)habit-creating demand function: hàm cầu tạo ra vì chưng tập quán (tiêu dùng)hicksian demvà function: Hàm cầu Hickshomogeneous production function: hàm cung ứng thuần nhấtimplicit function: hàm số ẩnimport function: hàm nhập khẩuindirect objective sầu function: hàm phương châm con gián tiếpindirect utility function: hàm có lợi loại gián tiếpindirect utility function: hàm tác dụng gián tiếpinput đầu vào dem& function: hàm cầu nhân tố đầu vàoinvestment dem& function: hàm cầu đầu tưinvestment function: hàm số đầu tưlinear production function: hàm cung cấp tuyến đường tínhlong run cost function: hàm ngân sách nhiều năm hạnmarket demvà function: hàm cầu thị trườngmonotonic function: hàm 1-1 điệu, không trở nên hóaproduction function: hàm sản xuấtproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền quý giá của hàm sốreaction function: hàm bội phản ứngrevenue function: hàm thu nhậpsales response function: hàm số bội nghịch ứng tiêu thụsaving function: hàm máu kiệmsaving function: hàm số máu kiệmshort run cost function: hàm ngân sách nthêm hạnsocial welfare function: hàm phúc lợi an sinh buôn bản hộisocial-welfare function: hàm số an sinh buôn bản hộisubhomogeneous production function: hàm cung cấp thuần độc nhất dướisuperhomogeneous production function: hàm sản xuất thuần túy xuất xắc đốisupply function: hàm số cung ứngsupply function: hàm cungsurface of a function level: khía cạnh nút của hàm sốtax function: hàm số thuếuncompensated demand function: hàm cầu không được đền rồng bùutility function: hàm số hiệu dụngutility function: hàm lợi íchzeros of a function: ko điểm của hàm sốzeros of a quadratic function: điểm ko của hàm bậc haihàm sốDouglas" production function: hàm số phân phối Douglasadjustment function: hàm số điều chỉnhassociation function: hàm số liên đớicircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số tiêu dùng xóm hộicomparison function: hàm số so sánhcompound function: hàm số phức tạpconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm số liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số phí tổndemand function: hàm số nhu cầumật độ trùng lặp từ khóa function: hàm số tỷ lệ (vào thống kê)dependent function: hàm số tương quandiscrete function: hàm số ko liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexport flow function: hàm số lưu lại lượng xuất khẩuglobal maximum of a function: cực đại toàn bộ của hàm sốglobal minimum of a function: rất đái tổng thể của hàm sốimplicit function: hàm số ẩninvestment function: hàm số đầu tưproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền quý hiếm của hàm sốsales response function: hàm số phản ứng tiêu thụsaving function: hàm số huyết kiệmsocial-welfare function: hàm số phúc lợi xã hộisupply function: hàm số cung ứngsurface of a function level: khía cạnh mức của hàm sốtax function: hàm số thuếutility function: hàm số hiệu dụngzeros of a function: ko điểm của hàm sốnhiệm vụtrách nát nhiệm o chức năng; hàm, hàm số § chemical function : chức năng hóa học § partition function : hàm phân bố § transfer function : hàm truyền § velothành phố function : hàm số vận tốc § velocity depth function : hàm số tốc độ - độ sâu § wave sầu function : hàm sóng
Chuyên mục: Thông tin