Faithful Là Gì

  -  
thông thường thuỷ·thiết yếu xác·khớp·đúng·có lương tâm·kiên trinh·son sắt·trung nghĩa·xứng đáng tin cậy

*

Trong tinh tế quan trọng tốt nhất của đời sống, chính là giữ lòng trung thành cùng với Đức Chúa Ttránh, thì ông lại không thắng cuộc.

Bạn đang xem: Faithful là gì


You are a child of God the Eternal Father và may become lượt thích Him6 if you will have faith in His Son, repent, receive ordinances, receive sầu the Holy Ghost, & endure to lớn the over.7
Các anh bà bầu là bé của Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và rất có thể trở thành hệt như Ngài6 ví như những anh mẹ tất cả đức tin nơi Vị Nam Tử của Ngài, ân hận cải, đón nhận những giáo lễ, chào đón Đức Thánh Linh, cùng bền chí cho cùng.7
In an effort lớn turn hyên ổn away from serving God, the Devil brings one calamity after another upon that faithful man.
Trong cố gắng nỗ lực khiến cho Gióp từ quăng quật câu hỏi thờ phượng Đức Chúa Ttách, Ma-quỉ đã giáng xuống đầu tín đồ trung thành ấy hết tai ương này mang lại tai họa không giống.
Even if the hope of everlasting life were not included in Jehovah’s reward khổng lồ his faithful servants, I would still desire a life of godly devotion.
Giả sử Đức Giê-hô-va siêu hạng thưởng trọn cuộc sống sống thọ cho các tôi tớ trung thành của Ngài, tôi đang vẫn mong muốn gồm cuộc sống tin kính.
“Consider it all joy, my brothers, when you meet with various trials, knowing as you vì chưng that this tested chất lượng of your faith works out endurance.”—JAMES 1:2, 3.
“Hỡi bằng hữu, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoạt cho mang đến bằng hữu nhỏng là vấn đề vui-mừng trọn-vẹn, bởi vì biết rằng sự thử-thách đức-tin bạn bè sanh ra sự nhịn-nhục” (GIA-CƠ 1:2, 3).
Christians enter inlớn this “sabbath resting” by being obedient lớn Jehovah & pursuing righteousness based on faith in the shed blood of Jesus Christ.
Tín đồ dùng Đấng Christ vào “ngày yên-nghỉ” này bằng phương pháp vâng lời Đức Giê-hô-va với theo xua sự vô tư dựa trên đức tin nơi huyết Chúa Giê-su đổ ra.
Accepting the words spoken, gaining a testimony of their truthfulness, and exercising faith in Christ produced a mighty change of heart & a firm determination khổng lồ improve sầu và become better.
Việc gật đầu khẩu ca của Vua Bên Gia Min, giành được một triệu chứng ngôn về lẽ trung thực của lời nói đó, cùng sử dụng đức tin nơi Đấng Ky Tô hầu như tạo thành một sự biến hóa to con trong tim cùng một quyết trung khu bền vững và kiên cố để hiện đại và trnghỉ ngơi đề nghị giỏi rộng.

Xem thêm: Top 15 Dòng Game Nhập Vai Hay Nhất Mọi Thời Đại Trên Pc, Top 15 Game Rpg Offline Hay Cho Pc


Faithful ones with an earthly hope will experience the fullness of life only after they pass the final kiểm tra that will occur right after the end of the Millennial Reign of Christ. —1 Cor.
Những bạn trung thành cùng gồm mong muốn sống bên trên khu đất đang hưởng sự sống toàn diện chỉ sau lúc họ thừa qua được thách thức sau cuối.
‘Now I know that you have faith in me, because you have sầu not held baông chồng your son, your only one, from me.’
Giờ thì ta biết ngươi tin nơi ta, vị ngươi dường như không tiếc con ngươi, con trai một ngươi, cơ mà dưng đến ta’.
If we approach them with love sầu rather than reproach, we will find that the faith of our grandchildren will increase as a result of the influence and testimony of someone who loves the Savior & His divine Church.
Nếu họ tiến ngay sát cho chúng cùng với tình cảm thương nỗ lực vị trách nát mắng, thì bọn họ đã thấy rằng đức tin của những con cháu mình vẫn tăng thêm vì ảnh hưởng với chứng ngôn của một bạn như thế nào đó yêu thương tmùi hương Đấng Cứu Rỗi và Giáo Hội linh nghiệm của Ngài.
A few years later I witnessed the same thing as a stake Relief Society president in Argentina when hyperinflation hit the country and the economic collapse that followed affected many of our faithful members.
Một vài ba năm sau, tôi đã và đang thấy điều này ở 1 quản trị Hội Phú Nữ giáo khu ở Argentimãng cầu Lúc nàn vô cùng mức lạm phát giáng xuống tổ quốc này và nền tài chính sụp đổ, rồi sau đó tác động mang lại các tín hữu trung thành của chúng ta.
As we place our faith in Jesus Christ, becoming His obedient disciples, Heavenly Father will forgive our sins & prepare us to lớn return lớn Hyên.
Lúc chúng ta đặt đức tin của chính mình chỗ Chúa Giê Su Ky Tô, thay đổi những đệ tử biết vâng lời của Ngài, thì Cha Thiên Thượng sẽ tha máy tội ác của bọn họ và sẵn sàng mang đến bọn họ để trngơi nghỉ về cùng Ngài.
True, a correct understanding of what this Kingdom is leads lớn great changes in the lives of those who exercise faith in it.

Xem thêm: Cách Luyện Quý Tử Thiên Chinh, Quân Lâm Nước Ngụy, Ngọa Long Vng


Đành rằng bao gồm sự phát âm biết đúng đắn về Nước Ttách khiến cho những người dân thực hành thực tế đức tin nơi đó gồm có sự biến hóa Khủng vào đời sống.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M