ĐTM LÀ GÌ

  -  

ĐTM là gì? ĐTM là từ viết tắt của Đánh giá tác động môi trường. Là một trong những hồ sơ môi trường cần thiết với mỗi doanh nghiệp.

Bạn đang xem: đtm là gì

Vậy đánh giá tác động môi trường là gì? Tại sao cần đánh giá tác động môi trường? Đánh giá tác động môi trường cần thực hiện ở giai đoạn nào của dự án?

Để hiểu hơn về ĐTM là gì? Quá trình thực hiện như thế nào? Quý doanh nghiệp cần tư vấn và lập báo cáo tác động môi trường, hãy nhấc máy liên hệ với chúng tôi, Công ty tư vấn môi trường Etech để được hỗ trợ.

*

*

✅ Đánh giá tác động môi trường là gì?


ĐTM là gì?

3 ✅ Các đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ĐTM5 ✅ Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Xem thêm: (English) For " Persistent Là Gì, (English) For Persistent

Theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường 2014, việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án (Khoản 2 Điều 19).

Xem thêm: Tác Dụng Sâm Ngọc Linh Có Tác Dụng Gì, Giã¡ Bao Nhiãªu TiềN

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về tình trạng chất lượng môi trường của doanh nghiệp. Để từ đó có thể đề ra những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả, nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Đồng thời, kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Công ty.

✅ Cơ sở pháp lý áp dụng khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường