DOWN TO EARTH LÀ GÌ

  -  

Thực tế và tất cả lý; khiêm tốn, không phô trương (practical và rational; unpretentious)

Bạn Đang Xem: Voa: Thành Ngữ tiếng Anh Thông Dụng: Down lớn Earth nghĩa là Gì

*

Tiếng Việt có cách nói tương tự:

Thực tế, thích hợp lý…

Ví dụ: