Deceive là gì

  -  
On the contrary, they “recommend as God’s ministers . . . through glory and dishonor, through bad report & good report; as deceivers and yet truthful.” —2 Corinthians 6:4, 8.

Bạn đang xem: Deceive là gì


Trái lại, họ “làm cho mình đáng trượng... nhỏng kẻ hầu bài toán Đức Chúa Trời... dầu vinch dầu nhục, dầu với tiếng xấu, dầu được tiếng tốt; ngó như kẻ phỉnh-dỗ, cơ mà là kẻ thật-thà”.—2 Cô-rinh-sơn 6:4, 8, 9.
At the beginning of 1999, Jehovah’s Witnesses throughout France distributed 12 million copies of a tract entitled People of France, You Are Being Deceived!
Đầu năm 1999, Nhân Chứng Giê-hô-va bên trên mọi nước Pháp đang phân phát 12 triệu tờ giấy mỏng tựa đề Hỡi quần chúng. # Pháp, quí vị đang bị tấn công lừa!
Dù bọn họ ko dối trá Trắng trợn, mà lại nói sao về trách nhiệm của Đức Chúa Trời là: “Chớ lừa-đảo”?
The use of artificial lures to fool and catch a fish is an example of the way Lucifer often tempts, deceives, and tries lớn ensnare us.
Việc thực hiện mồi trả nhằm lừa bắt một con cá là một trong những ví dụ về phong thái Lu Xi Phe thường xuyên cám dỗ, lừa gạt và cố gắng gài bả bọn họ.
We are regarded as deceivers và yet we are truthful, 9 as unknown and yet we are recognized, as dying* & yet look! we live,+ as punished* and yet not handed over to death,+ 10 as sorrowing but ever rejoicing, as poor but making many rich, as having nothing và yet possessing all things.

Xem thêm: Đọc Truyện Khi Thiên Thần Biến Thành Ác Quỷ : Peppermint" Trailer 28


Chúng tôi bị coi nlỗi kẻ lừa gạt nhưng lại là fan thật thà, 9 bị coi là vô danh tè xuất sắc dẫu vậy lại được ghi nhấn, bị xem nhỏng sát chết* tuy vậy này, công ty chúng tôi vẫn sinh sống,+ bị trừng phạt* tuy thế không trở nên giết mổ bị tiêu diệt,+ 10 bị coi là bi thảm rầu mà lại luôn vui miệng, bị coi là nghèo tuy vậy làm cho đa số người trngơi nghỉ cần giàu, bị xem như là không tồn tại gì cơ mà gồm đủ đầy đủ trang bị.
Beginning with Adam and Eve in the Garden of Eden, down to the ministry of Christ, and on down to our day, there has always been và will ever be an effort to lớn deceive, derail, oppose, and frustrate the plan of life.
Bắt đầu với A Đam và Ê Va trong Vườn Ê Đen, liên tục cho đến giáo vụ của Đấng Ky Tô, với cho đến thời kỳ của họ, đang cùng đã luôn luôn gồm một cố gắng để lừa gạt, làm cho sai lầm, kháng đối, và có tác dụng thất bại planer của cuộc sống đời thường.
Nó ước ao tiến công lừa bọn họ để một vài fan vào chúng ta sẽ ảnh hưởng lạc lối trong cuộc hành trình trlàm việc về tòa nhà thiên thượng.

Xem thêm: Nam Sinh Năm 1984 Mệnh Gì - Tuổi Giáp Tý 1984 Năm 2021 Hợp Với Màu Gì


Because in that way, careful individuals would not be deceived by impostors, as so many people were.
Is it reasonable for a person to lớn try khổng lồ deceive dead persons whom he would never have sầu wanted to lớn deceive while they were alive?