Danh Từ Trong Tiếng Anh Là Gì

  -  

Nắm vững vàng những loại tự vào giờ Anh là phần đặc biệt quan trọng để tại vị nền tảng gốc rễ cho chúng ta cải tiến và phát triển vốn ngữ pháp của chính bản thân mình trong tương lai. Bài học tập hôm nay sẽ giúp các bạn củng chũm kỹ năng về danh từ bỏ cũng tương tự cách áp dụng những nhiều loại danh tự vào bài bác thi IELTS thế nào nhằm học tập đúng hướng và tác dụng hơn, ôn thi IELTS xuất sắc rộng.

Bạn đang xem: Danh từ trong tiếng anh là gì

Bài họcngữ pháp cần chú ýkhác:

I. NOUN LÀ GÌ? VỊ TRÍ VÀ LOẠI DANH TỪ

1. Noun - Danh trường đoản cú là gì?

Noun - Danh từ trong giờ đồng hồ Anh tương tự như với giờ đồng hồ Việt dùng để làm chỉ sự đồ vật, sự việc, bé fan. Danh tự được sử dụng vào câu với gần như địa chỉ không giống nhau. Danh trường đoản cú phân thành 5 một số loại trong những số đó bao gồm danh từ phổ biến,danh tự riêng, danh tự trừu tượng, tập hòa hợp với danh từ bỏ ghxay.

Danh trường đoản cú vào tiếng Anh riêng biệt danh từ bỏ đếm được cùng không đếm được. Cụ thể nhỏng sau:

Countable nouns (Danh từ đếm được)

-Tồn trên sinh sống cả hai dạng: số ít và số các (a house, some houses). Tuy nhiên, bao hàm danh từ bỏ chỉ gồm dạng số các (socks, trousers).

- Các danh tự này có thể được phân chia hễ từ bỏ số không nhiều hoặc số nhiều.

E.g: The house is big.

The houses in the neighborhood are very big.

- Các danh từ này hoàn toàn có thể được thay thế bằng đại từ bỏ số không nhiều hoặc số những.

E.g: The notebook is Jack’s. It is so beautiful!

These notebooks are Jack’s. They are so colorful!

- Dạng số ít của danh trường đoản cú có thể che khuất những mạo từ a, an, the. (a xe đạp, an táo bị cắn, the tree)

Uncountable nouns (Danh trường đoản cú ko đếm được)

- Có một số danh tự không đếm được có dạng số nhiều (maths, physics, news).

- Chỉ được phân tách đụng từ số không nhiều.

E.g: The news brings sadness khổng lồ me and my friends.

- Chỉ rất có thể được sửa chữa bằng đại trường đoản cú số không nhiều.

E.g: My most favorite subject is Physics. It is so interesting.

- Chỉ rất có thể tổng hợp qua các đơn vị đo lường và thống kê rõ ràng và đếm được (a bottle of water, a piece of paper, a bar of soap)

- Không thể lép vế những mạo từ a, an. (hair, chưa hẳn a hair)

2. Vị trí vào câu

- Danh tự là nhà ngữ đứng trước đụng trường đoản cú chính.

Ví dụ: Approximately 2000 people went khổng lồ the concert.

- Danh tự là tân ngữ (direct object) che khuất động tự bao gồm.

Ví dụ: Doing exercise brings many benefits to our health.

- Danh tự là tân ngữ của giới từ (object of preposition) đứng trong cụm giới từ bỏ.

Ví dụ: Global warming has affected the lives of many people on Earth.

3. Phân một số loại danh từ

Trong giờ Anh, danh tự được tạo thành 5 một số loại cơ bạn dạng nhỏng sau:

Loại danh từ

Giải thích

Ví dụ

Proper nouns

(Danh trường đoản cú riêng)

Chỉ thương hiệu riêng của người, vị trí, vật dụng.

Paris, Gordon Ramsay, Eiffel Tower,…

Common nouns

(Danh từ bỏ chung)

Chỉ thương hiệu của một thứ chung bình thường.

Computer, food, vehicle,…

Abstract nouns

(Danh trường đoản cú trừu tượng)

Chỉ đa số thiết bị trừu tượng ko thấy được được bởi đôi mắt thường mà lại hoàn toàn có thể cảm thấy được.

Knowledge, love, sympathy

Collective sầu nouns

(Danh tự tập hợp)

Chỉ thương hiệu một tập hợp những cá thể khác nhau.

Class, group, gang.

Compound nouns

(Danh tự ghép)

Là những danh từ bỏ được ghnghiền lại với nhau để tạo ra thành 1 danh từ bỏ khác.

Motorcycle, bedroom.

II. CÁCH HÌNH THÀNH DANH TỪ

1. Tạo danh nhàn những hậu tố

STT

Hậu tố

Danh từ

1

ant

Assist -> Assistant

2

– ance/ ence

Maintain -> Maintenance

Prefer -> Preference

3

– ion

Industrialize -> Industrialization

4

– ure

Fail -> Failure

5

– ment

Disagree -> Disagreement

6

ism

Captial -> Capitalism

7

ship

Friend -> Friendship

8

– ness

Happy -> Happiness

9

– ity/- ty/-y

Identify -> Identity

10

– th

Wide -> Width

11

– ery

Bake -> Bakery

2. Tạo danh nhàn danh từ

(A/an/the) + Noun1 + Noun2

Noun1: Đóng sứ mệnh nlỗi tính từ bửa nghĩa cho Noun2

Noun2: Danh từ chính

Ví dụ: The đô thị center (Trung thực tình phố)

A taxi driver (Người lái xe taxi)

3. Tạo danh rảnh rỗi V-ing

Những danh trường đoản cú tất cả V-ing đứng trước thường nhằm biểu hiện mục đích sử dụng của danh từ kia.

Ví dụ: A frying pan (= a pan used for frying)

A washing machine (= a machine used for washing clothes)

4. Tạo danh khoan thai số đếm (Dạng: Number + Noun + Noun)

Ví dụ: A ten-hour flight (Chuyến bay kéo dãn dài 10 tiếng)

A seven-storey building (Tòa đơn vị cao 7 tầng)

A four hundred-page dictionary (Quyển tự điển dày 400 trang)

A ten-year old boy (Cậu nhỏ nhắn 10 tuổi)

Lưu ý:

Danh từ đứng ngay tức khắc sau số đếm cùng vệt gạch ngang Tại DẠNG SỐ ÍT. (A ten-year old boy)

*

III. LUYỆN TẬP

Exercise 1: Cho dạng đúng của những tự vào ngoặc sinh hoạt đều câu sau đây.

1. Detroit is renowned for the _____________ of car. (produce)

2. If you make a good ________________ at the interview, you will get the job. (impress)

3. The _________________ looked dark và there were hardly any other guests. (enter)

4. My history teacher has a vast ________________ of past events. (know)

5. You are never too old to go to college & gain some _______________. ( qualify)

6. My greachạy thử ________________ was graduating from university. (achieve)

7. The weatherman said there is a svào _______________ of rain today. (possible)

8. Despite her severe _________________, she fulfilled her goals in life. (disable)

9. I am really into lớn eating dairy______________. (produce)

10. Due to the pilot"s _____________, the copilot managed khổng lồ lvà safely. (guide)

Exercise 2: Chọn dạng thích hợp của danh từ bỏ Một trong những chố trống sau để tạo ra thành một bài IELTS Writing task 2 hoàn chỉnh.

Some people believe sầu that developments in the field of artificial intelligence will have sầu a positive sầu impact on our lives in the near future. Others, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans. Discuss both of these views & give sầu your own opinion.

People seem to lớn be either excited or worried about the future impact of artificial (1-intelligent)………... Personally I can understand the two (2-oppose)……….points of view; I am both fascinated by developments in artificial intelligence & apprehensive sầu about its possible negative sầu effects.

On the one hand, the increasing intelligence of công nghệ should bring some obvious benefits. Machines are clearly able to vị many jobs better than humans can, especially in areas that require high levels of (3-accurate)…………or calculations using large amounts of data. For example, robots are being developed that can carry out surgical procedures with greater (4-precise)………..than a human doctor, and we already have cars that use sensors và cameras to lớn drive themselves. Such technologies can improve sầu safety by reducing the (5-likely)…………..of human errors. It is easy lớn imagine how these developments, và many others, will steadily improve our chất lượng of life.

On the other h&, I share the concerns of people who believe sầu that artificial intelligence may harm us if we are not careful. In the short term, it is likely that we will see a rise in (6-employ)…………..as workers in various industries are replaced by machines or software programs. For example, self-driving vehicles are expected khổng lồ cause (7-redundant)…………….in driving jobs, such as lorry drivers, xe taxi drivers và bus drivers. In the medium term, if intelligent technologies gradually take jobs away from humans, we may find that people become deskilled & đại bại their sense of purpose in life. A longer term fear is that computers become so intelligent that they begin to make (8-decide)…………without human oversight và without regard for our well-being.

In conclusion, while intelligent machines will no doubt improve sầu our lives in many ways, the potential risks of such technologies should not be ignored.

Exercise 3: Đoạn văn sau bao gồm 3 lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

In many city all over the world, spectacular fireworks displays take place as soon as the cloông chồng passes midnight on 31 December. In recent years, Sydney in Australia has been the host to lớn one of the first of these celebrate as New Year arrives there before most other major international cities. The display takes place in Sydney Harbor, with the Opera House and Harbor Bridge making it a stunning mix. Fireworks light up the skies in hundreds of cities as 12 midnight strikes around the globe.

1………………. 2………………. 3………………….

Exercise 4: Dựa vào rất nhiều tự mang lại sẵn, hãy viết thành câu hoàn chỉnh.

1. The bar chart/ illustrate/ gross domestic sản phẩm generated from the IT và Service Industry/the UK from 1992 lớn 2000. ………………………………………………………………………………………..

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen/ both increase/ as a percentage/ GDPhường., but/ IT/ remain/ at/ higher rate throughout/ time.………………………………………………………………………………………..

3. At/ beginning/ the/ period, in 1992, the Service Industry account/ for/ 4 per cent/ GDP.., whereas IT exceed/ this, at just over 6 per cent. ………………………………………………………………………………………..

4. Over/ next four/ year/, the levels become/ more/ similar, with/ both/ components/ standing/ between 6 / just/ over/ 8 per cent. ………………………………………………………………………………………..

5. IT/ still/ higher/ overall, though it/ drop/ slightly/ 1994/ 1996.……………………………………………………………………………………….. 

Exercise 5: Mỗi câu sau đựng một lỗi sai. Tìm với sửa chúng.

1. There are many dirts on the floor.…………………………………………2. We want more fuels than that.…………………………………………3. He drank two milks.…………………………………………4. Ten inks are needed for our class.…………………………………………5. He sent me many foods.…………………………………………6. Many golds are found there.…………………………………………7. He gave sầu me a great giảm giá of troubles.…………………………………………8. Cows eat grasses.…………………………………………9. The rain has left many waters.…………………………………………10. I didn"t have sầu many luggages.…………………………………………

Exercise 6: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau.

1. If you want lớn hear the news, you can read (paper/ a paper).

2. I want to write some letters but I haven"t got (a paper/ any paper) lớn write on.

3. I thought there was somebody toàn thân in the house because there was (light/a light) on inside.

4. (Light/a light) comes from the sun.

Xem thêm: Đọc Truyện Khi Thiên Thần Biến Thành Ác Quỷ : Peppermint" Trailer 28

5. I was in a hurry this morning. I didn"t have sầu (time/ a time) for breakfast.

6. "Did you enjoy your holiday?" - "Yes, we had (wonderful time/ a wonderful time)."

7. Sue was very helpful. She gives us some very useful (advice/advices).

8. We had (very bad weather/a very bad weather) while we were on holiday.

9. We were very unfortunate. We had (bad luck/a bad luck).

10. It"s very difficult to find a (work/job) at the moment.

11. I had lớn buy (a/some) bread because I wanted to lớn make some sandwiches.

12. Bad news (don"t/doesn"t) make people happy.

13. (Your hair is/ your hairs) are too long. You should have sầu (it/them) cut.

14. Nobody was hurt in the accident but (the damage / the damages) to the car (was/were) quite bad.

15. She gives me (a piece of advice/ an advice) about this.

Exercise 7: Điền mạo tự tương thích vào hồ hết chỗ trống sau.

(1)……………..bar chart shows the number of British people who emigrated khổng lồ five destinations over (2)…………….period 2004 to lớn 2007. It is evident from the chart that throughout the period, the most popular place to move khổng lồ was Australia.

Emigration khổng lồ nước Australia stood at just over 40,000 people in 2004, which was approximately 6,000 higher than for Spain, & twice as high as the other three countries. Apart from a jump to around 52,000 in 2006, it remained around this level throughout the period.

(3)…………….next most popular country for Britons khổng lồ move khổng lồ was (4)………….Spain, though its popularity declined over the time frame lớn finish at below 30,000 in 2007. Despite this, the figure was still higher than for the remaining three countries. Approximately đôi mươi,000 people emigrated lớn New Zealand each year, while the USA fluctuated between 20-25,000 people over the period.

Although (5)………….number of visitors khổng lồ France spiked lớn nearly 35,000 in 2005, it was the country that was the least popular to lớn emigrate to at the end of the period, at just under 20,000 people.

Exercise 8: Điền mạo từ thích hợp vào chỗ trống nhằm tạo thành một bài xích Writing task 2 hoàn hảo.

There are several reasons that are causing the environmental harms & this has become (1)………….urgent issue to discuss and bring (2)……………..solution about. The number of ever increasing cars is one of (3)…………….reasons that leads lớn affect the environment negatively and there are some assumptions that increasing the fuel price would solve sầu this problem. But the reality would be different, and increased fuel price will cause lots of other problems while it would contribute very little to lớn reduce the environmental pollutions và hazards. So this can’t be the best solution in any way.

First of all, the maximum numbers of cars are owned by the rich people & fuel price would not restrain them from using the cars. The price of (4)…………..fuel, in fact, increased significantly over the past 12 years & that has done nothing to reduce the car usages. On the contrary, the number of cars running on the roads has increased more than expected. Besides, (5)…………fuel price determines the market prices of other daily necessary products và increasing the price would only bring misery khổng lồ the low & medium earning class population. Electronic wastages, industries, household electrical devices, deforestation, chemical wastages, unthoughtful activities of people are causing more damage to the mother earth than the gas omission by the cars. We should focus on those aspects as well before increasing the price of fuel just based on (6)……………assumption.

The main idea of increasing the fuel price is to lớn reduce (7)…………….number of cars running in the street & to lớn restrain the car owners from using the cars less. But that would prove lớn be (8)………..ridiculous solution especially when oto owners are mostly high earning class & they would not bother about the fuel price.

The best solution khổng lồ address this utmost concerning issue is lớn introduce (9)…………environment friendly energy source like solar energy system, lớn improve sầu the public transportation system và train system so that people mostly use these systems instead of always using their own cars, increasing the awareness of the people so that they bởi not directly contribute to lớn harm the environment, và making strict rules so that deforestation, chemical wastages & other harmful ways of (10)……….environmental pollutions get reduced.

Exercise 9: Cho dạng đúng của các tự trong ngoặc.

1. After Monday, I will no longer be a foreigner - I am receiving my ________________! (citizen)

2. My father"s death left me with a great_________________ in my heart. (empty)

3. Americans fought hard khổng lồ earn their _________________from Britain. (free)

4. The weather ________________looks bad for a picnic--rainy and windy! (cast)

5. The new job is a ___________ for her. (promote)

6. The national ____________ in the face of danger is necessary. (solid)

7. He came first in the poetry __________. (compete)

8. After considerable ______________ they decided to accept our offer. (discuss)

9. Fill in your name, address và __________ on the khung. (nation)

10. Can I see your ____________card, please ? (identify)

Exercise 10: Tìm với sửa 5 lỗi không nên trong bài viết sau nhằm chế tạo thành một nội dung bài viết IELTS Writing task 1 hoàn chỉnh.

The line graph shows the percent of tourists khổng lồ England who visited certain Brighton attracts between 1980 and 2010. We can see that in 1980 và in 2010 the favorite attractions were the pavilion và the festival. In 1980 the least popular attraction was the pier but in 2010 this changed & the art gallery was the least popular.

During the 1980s và 1990s there was a sharpen increase in visitors khổng lồ the pavilion from 28% lớn 48% and then the percentage gradually went down to lớn 31% in 2010. The trend for the art gallery was similar to the pavilion. Visitors increased rapidly from 22% lớn 37% from 1980 to 1985 then gradually decreased to less than 10% over the next twenty-five years. The amount of tourists who visited the Brighton Festival fluctuated slightly but in general remained steady at about 25%. Visitor to lớn the pier also fluctuated from 1980 lớn 2000 then rose significantly from 12% to 22% between 2000 and 2010.

Exercise 11: Dịch các câu sau đây sang trọng giờ đồng hồ Anh gồm thực hiện dạng Noun + Noun.

1. Tôi mới mua một quyển tự điển dày 500 trang.

=>________________________________________________________________

2. Chuyến bay 3 giờ đồng hồ từ bỏ đất nước hình chữ S quý phái Singapore làm cho cô ấy stress.

=>________________________________________________________________

3. Có một tòa công ty 9 tầng sinh hoạt cuối phố.

=>______________________________________________________________

4. Khách sạn 5 sao là mọi hotel rất phong cách.

=>______________________________________________________________

5. Sarah gồm một cậu đàn ông 3 tuổi.

=>______________________________________________________________

Exercise 12: Cho dạng đúng của các trường đoản cú vào ngoặc để chế tạo thành một bài bác IELTS Speaking part 2 hoàn hảo.

Let me tell you about a language I’ve sầu always wanted khổng lồ learn, which is (1-Russia)___________. It’s spoken in Russia, obviously, but also in many other countries which have been influenced by Russia including places like Mongolia and Kazakhstan. It’s quite a difficult language to lớn learn because the (2-alphabetical)_____________is not the Roman one, which means that you have to lớn learn khổng lồ read và write from scratch, a but lượt thích studying Chinese or Japanese. Well, the reason I would lượt thích to learn Russian is that the energy (3-industrial)___________is huge và there are lots of jobs. A lot of my country’s oil và gas comes from Russia so it’s really useful lớn be able khổng lồ speak that language if you want lớn work in the energy field. I have actually been to Russia before so I know from experience that a lot of Russians can’t speak English very well, so that’s another good (4-reasonable)__________lớn learn their language. The only (5-problematic)____________ is I’m already thirty years old và I’ve spent more than fifteen years learning English. I don’t know if I would ever be able lớn learn Russian successfully because it’s a difficult language for anyone lớn learn, especially someone older lượt thích me. But it would be really great to lớn try.

ĐÁP ÁN

1. Exercise 1

1. production2. impression3. entrance4. knowledge5. qualifications6. achievement7. possibility8. disability9. products10. guidance

Exercise 2

1. intelligence2. opposing3. accuracy4. precision5. likelihood6. unemployment7. redundancies8. decisions

Exercise 3

1. city => cities2. celebrate => celebrations3. phối => setting

Exercise 4

1. The bar chart illustrates the gross domestic product generated from the IT và Service Industry in the UK from 1992 khổng lồ 2000.

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen that both increased as a percentage of GDP., but IT remained at a higher rate throughout this time.

3. At the beginning of the period, in 1992, the Service Industry accounted for 4 per cent of GDPhường, whereas IT exceeded this, at just over 6 per cent.

4. Over the next four years, the levels became more similar, with both components standing between 6 và just over 8 per cent.

5. IT was still higher overall, though it dropped slightly from 1994 khổng lồ 1996.

Exercise5

1. There are many dirts on the floor. => There is a lot of dirt on the floor.

2. We want more fuels than that. => We want more fuel than that.

3. He drank two milks. => He drank two bottles of milk.

4. Ten inks are needed for our class. => Ten bottles of ink are…

5. He sent me many foods. => He sent me a lot of food.

6. Many golds are found there. => A lot of gold is found there.

7. He gave sầu me a great giảm giá khuyến mãi of troubles. => He gave me a number of troubles.

8. Cows eat grasses. => Cows eat grass.

9. The rain has left many waters. => The rain has left a lot of water.

10. I didn"t have many luggages. => I didn’t have sầu much luggage.

Xem thêm: Gaming Pc Cấu Hình Khủng Chơi Game Ra Mắt Trong Năm 2020, Pc Gaming Khủng Nhất Thế Giới → Cấu Hình Cao

Exercise6

1. a paper2. any paper3. light4. Light5. time6. a wonderful time7. advice8. very bad weather9. bad luck10. job11. some12. doesn"t13. Your hair; it14. the damage; was15. a piece of advice

Exercise7

1. the2. the 3. the4. x5. the

Exercise8

1. an 2. a 3. the 4. x 5.the6. an 7. the 8. a 9. an 10. x

Exercise9

1. citizenship2. emptiness3. freedom4. forecast5. promotion6. solidarity7. competition 8. discussion9. nationality10. identity

Exercise10

1. percent => percentage2. attracts => attractions 3. sharpen => sharp 4. amount => number 5. Visitor => Visitors

Exercise11

1. I have just bought a 500-page dictionary.2. The three-hour flight from Vietnam to Singapore made her tired/ exhausted. 3. There is a nine-storey building at the corner of the street. 4. Five-star hotels are very luxurious. 5. Sarah has a three-year-old son.

Exercise12

1-Russian 2-alphabet3-industry 4-reason5-problem

Trên đó là bài học cùng bài bác tập về danh từ bỏ, bí quyết thực hiện những một số loại danh trường đoản cú vào tiếng Anh và áp dụng bài bác thi IELTS của bản thân. Các bạn hãy ghi nhớ để đã có được gốc rễ bền vững và kiên cố đến kiến thức của bản thân mình nhé!