DÂN SỰ LÀ GÌ

  -  

Thi hành dân sự là gì? hệ thống cơ quan thi hành án dân sự bao hàm những ban ngành nào? – Huy Hà (Đồng Tháp)


*
Mục lục bài viết

Thi hành dân sự là gì? hệ thống cơ quan tiền thi hành án dân sự

1. Thi hành dân sự là gì?

Hiện nay, luật pháp không tất cả định nghĩa về thi hành án dân sự. Mặc dù nhiên, địa thế căn cứ theo Điều 1 vẻ ngoài Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014) hoàn toàn có thể hiểu thi hành án dân sự làtrình tự, thủ tục thi hành:

- bản án, quyết định dân sự;

- Hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy nã thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án chi phí và quyết định dân sự trong phiên bản án, đưa ra quyết định hình sự;

- Phần tài sản trong phiên bản án, đưa ra quyết định hành chính của tòa án nhân dân án;

- đưa ra quyết định của Tòa án xử lý phá sản;

- ra quyết định xử lý vụ việc đối đầu của Hội đồng xử lý vụ việc đối đầu có liên quan đến gia sản của bên cần thi hành;

- Phán quyết, ra quyết định của Trọng tài yêu quý mại.

Bạn đang xem: Dân sự là gì

2. Khối hệ thống cơ quan tiền thi hành án dân sự

Theo khoản 2 Điều 13 lý lẽ Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014), cơ sở thi hành dân sự bao gồm:

- phòng ban thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc tw (cơ quan liêu thi hành án dân sự cấp tỉnh);

- cơ quan thi hành dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cơ quan tiền thi hành án dân sự cấp huyện);

- cơ quan thi hành án quân khu và tương tự (cơ quan liêu thi hành án cấp quân khu).

3. Nhiệm vụ, quyền lợi của phòng ban thi hành án dân sự

3.1. Nhiệm vụ, quyền lợi của cơ quan thi hành dân sự cấp tỉnh

Cơ quan lại thi hành án dân sự cấp tỉnh có các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ sau:

- quản lí lý, chỉ đạo về thi hành dân sự trên địa bàn tỉnh, tp trực ở trong Trung ương, bao gồm:

+ bảo vệ việc vận dụng thống nhất những quy định của lao lý trong hoạt động thi hành án dân sự;

+ chỉ đạo hoạt hễ thi hành án dân sự so với cơ quan lại thi hành dân sự cấp huyện; hướng dẫn nhiệm vụ thi hành dân sự cho Chấp hành viên, công chức khác của phòng ban thi hành án dân sự trên địa bàn;

+ Kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với cơ quan tiền thi hành dân sự cấp huyện;

+ Tổng kết trong thực tiễn thi hành án dân sự; thực hiện cơ chế thống kê, report công tác tổ chức, vận động thi hành án dân sự theo chỉ dẫn của cơ quan quản lý thi hành dân sự thuộc cỗ Tư pháp.

- Trực tiếp tổ chức thi hành bạn dạng án, quyết định theo khí cụ tại Điều 35 hình thức Thi hành dân sự 2008.

- Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nhiệm vụ thi hành án dân sự; phối phù hợp với cơ quan Công an trong câu hỏi lập hồ nước sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành quyết phạt tù cùng đặc xá cho tất cả những người có nghĩa vụ thi hành dân sự đang chấp hành quyết phạt tù.

- giải quyết và xử lý khiếu nại, tố giác về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo giải pháp của biện pháp Thi hành dân sự 2008.

- Thực hiện thống trị công chức, đại lý vật chất, tởm phí, phương tiện buổi giao lưu của cơ quan liêu thi hành dân sự tại địa phương theo hướng dẫn, lãnh đạo của cơ quan làm chủ thi hành dân sự thuộc bộ Tư pháp.

- giúp Ủy ban nhân dân thuộc cấp tiến hành trách nhiệm, quyền lợi theo nguyên lý tại khoản 1 với khoản 2 Điều 173 mức sử dụng Thi hành dân sự 2008.

- report công tác thi hành dân sự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo điều khoản của pháp luật; report Tòa án về hiệu quả thi hành phiên bản án, đưa ra quyết định khi tất cả yêu cầu.

(Điều 14 biện pháp Thi hành dân sự 2008, sửa thay đổi 2014)

3.2. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của phòng ban thi hành án cấp cho quân khu

Cơ quan lại thi hành án cung cấp quân khu có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Trực tiếp tổ chức triển khai thi hành bản án, ra quyết định theo hình thức tại Điều 35 chính sách Thi hành dân sự 2008.

- Tổng kết thực tế công tác thi hành án theo thẩm quyền; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, vận động thi hành dân sự theo lý giải của cơ quan thống trị thi hành án thuộc cỗ Quốc phòng; báo cáo Tòa án về tác dụng thi hành bạn dạng án, đưa ra quyết định khi bao gồm yêu cầu.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Compiler Là Gì ? Nghĩa Của Từ Compile Trong Tiếng Việt

- giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo về thi hành án trực thuộc thẩm quyền theo quy định của biện pháp này.

- Phối hợp với các cơ quan tính năng của quân khu vực trong việc làm chủ cán bộ, các đại lý vật chất, kinh phí đầu tư và phương tiện buổi giao lưu của cơ quan thi hành án cấp cho quân khu theo hướng dẫn, lãnh đạo của cơ quan quản lý thi hành án thuộc bộ Quốc phòng.

- Lập hồ nước sơ ý kiến đề nghị xét miễn, giảm nhiệm vụ thi hành án dân sự; phối hợp với cơ quan lại thi hành án phạt tội phạm trong quân nhóm trong bài toán lập hồ nước sơ kiến nghị xét miễn, sút chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho tất cả những người có nghĩa vụ thi hành án dân sự đang chấp hành hình phạt tù.

- Giúp tứ lệnh quân khu với tương đương triển khai nhiệm vụ, quyền lợi theo luật pháp tại khoản 1 Điều 172 điều khoản Thi hành án dân sự 2008.

(Điều 15 pháp luật Thi hành dân sự 2008, sửa đổi 2014)

3.3. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ sở thi hành dân sự cấp huyện

Cơ quan lại thi hành án dân sự cấp thị trấn có những nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ sau:

- Trực tiếp tổ chức triển khai thi hành các bạn dạng án, đưa ra quyết định theo khí cụ tại Điều 35 giải pháp Thi hành án dân sự 2008.

- giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo pháp luật của hình thức Thi hành dân sự 2008.

- Thực hiện cai quản công chức, cơ sở vật chất, ngân sách đầu tư và phương tiện vận động được giao theo phía dẫn, lãnh đạo của cơ sở thi hành án dân sự cấp tỉnh.

- Thực hiện cơ chế thống kê, báo cáo công tác tổ chức, chuyển động thi hành án theo quy định của pháp luật và khuyên bảo của cơ quan thi hành dân sự cấp tỉnh.

- Lập hồ sơ kiến nghị xét miễn, giảm nhiệm vụ thi hành án dân sự.

- góp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ theo cách thức tại khoản 1 với khoản 2 Điều 174 dụng cụ Thi hành án dân sự 2008.

Xem thêm: Các Chức Vị Trong Hoàng Cung, Các Cấp Bậc Trong Hoàng Cung Trung Quốc

- report công tác thi hành dân sự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng. # theo chế độ của pháp luật; report Tòa án về hiệu quả thi hành bạn dạng án, đưa ra quyết định khi tất cả yêu cầu.

(Điều 16 dụng cụ Thi hành dân sự 2008, sửa thay đổi 2014)

Thời hạn yêu cầu thi hành dân sự là bao lâu? phiên bản án hết thời hạn yêu mong thi hành án dân sự được giải quyết ra sao?

Thủ trưởng ban ngành thi hành án dân sự phải ủy thác thi hành án cho cơ quan tiền thi hành án dân sự khi nào?