Custodian Là Gì

  -  
a person with responsibility for protecting or taking care of something or keeping something in good condition:


Bạn đang xem: Custodian là gì

a person employed to take care of a large building, such as a school, and who deals with the cleaning, repairs, etc.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ chamichi.com.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


a person or organization that is responsible for protecting, caring for, or maintaining something or someone:
Data that cannot be easily loaded by the custodian on the web are bulk-loaded into the database by a system administrator using a standard template.
A collective achieved this by means of the sardar, who was the point of negotiation and the financial custodian.
Ready access to all the indicator data in the database system can assist custodians to analyse their data.
The report includes graphed or tabular data and the most recent status report by the indicator custodian: the evaluation.
Salaries for administrators, custodians, and other support personnel cannot be counted as part of the 60 per cent.
The data management and display functions are augmented by automatic notification to custodians of required input to the system.
The system captures indicator data either dynamically from sensors or by web input by indicator custodians.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên chamichi.com.vn chamichi.com.vn hoặc của chamichi.com.vn University Press hay của các nhà cấp phép.


Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Game Ngôi Sao Thời Trang Bản Trung Quốc Download

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chamichi.com.vn English chamichi.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Adobe Media Encoder Là Gì - Ứng Dụng Và Tính Năng Cơ Bản

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語