Circular Là Gì

  -  

thông tư, tròn, vòng quanh là các phiên bản dịch hàng đầu của "circular" thành giờ đồng hồ chamichi.com.vnệt. Câu dịch mẫu: The metaphor that I lượt thích to use is the metaphor of the circular mill. ↔ Phép ẩn dụ cơ mà tôi hy vọng dùng là ẩn dụ về cối xay tròn này.


The metaphor that I like to use is the metaphor of the circular mill.

Phép ẩn dụ mà lại tôi ý muốn dùng là ẩn dụ về cối xay tròn này.


*

*

A node placement style that specifies that the nodes are circular in relation to lớn the MOM Management Server.


Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có bản dịch mang đến Circular vào từ điển, có thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo chất vấn dịch trường đoản cú động, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.


Radar and Cassini imaging have also revealed "crateriforms", circular features on the surface of Titan that may be impact related, but lack certain features that would make identification certain.

Bạn đang xem: Circular là gì


Dữ liệu Radar và hình ảnh thu được từ Cassini cũng cho biết một số "hình miệng núi lửa", các đặc điểm hình vòng cung trên mặt phẳng Titan rất có thể liên quan lại tới bắt đầu va chạm, tuy vậy thiếu một số điểm lưu ý để xác định rõ lý do này.
While typical mature storms have eyes that are a few dozen miles across, rapidly intensifying storms can develop an extremely small, clear, and circular eye, sometimes referred to lớn as a pinhole eye.
Trong khi những cơn sốt trưởng thành điển hình có những con mắt đường kính vào khoảng tầm vài chục dặm, thì những cơn bão tăng tốc nhanh nệm thể phát triển nên một bé mắt cực nhỏ, tròn cùng sắc nét, nhiều lúc được điện thoại tư vấn là đôi mắt lỗ kim.
Settlements became more permanent, with circular houses, much lượt thích those of the Natufians, with single rooms.
Sự định cư trở nên thường xuyên hơn với những căn bên tròn, giống hệt như những tòa nhà của tín đồ Natufian, với những phòng đơn.
If you"ve been in the American West, you know the Creosote bush is pretty ubiquitous, but that being said, you see that this has this unique, circular form.
Nếu bạn đã từng ở miền tây Hoa Kỳ, thì thấy là cái cây này nơi đâu cũng có, nhưng các bạn thấy nó bao gồm dạng tròn sệt trưng.
These departments will also help the ministry complete circulars , regulations regarding weddings , funerals & festivals .
Những phòng ban này cũng trở nên tham mưu mang đến Bộ hoàn chỉnh thông tư , hiện tượng về chamichi.com.vnệc cưới hỏi , tang lễ và liên hoan .
The impact of technological change needs khổng lồ be taken into consideration, including declining solar prices, contactless options for mass transit, smart grid, & emerging opportunities for circular & sharing economies.
Nếu nghĩ về tương lai, thì rất cần được xem xét ảnh hưởng tác động của đổi khác công nghệ, bao hàm giá tích điện mặt trời đã thấp hơn, hệ thống vận cài đặt công cộng cân nặng lớn chạy không có xung đột, lưới điện thông minh với các thời cơ mới cho các nền tài chính tuần hoàn và phân tách sẻ.
These buildings occupy a trapezoidal area of land measuring 30,350 square metres (326,700 sq ft), cut in the northeast corner of the semi-circular shape of the Place de Fontenoy.
Các tòa đơn vị nằm trên một mảnh đất hình thang có diện tích s 30.350 m2 (326.700 sq ft), giảm góc phía đông bắc hình bán nguyệt của Place de Fontenoy.
In animals, the mitochondrial genome is typically a single circular chromosome that is approximately 16 kb long và has 37 genes.
Ở rượu cồn vật, hệ gen ty thể thường là một trong nhiễm nhan sắc thể vòng đối kháng đặc trưng, dài dao động 16 kb và cất 37 gen.
In "The Starry Night," his circular brushstrokes create a night sky filled with swirling clouds và eddies of stars.
Trong bức Trời Sao, rất nhiều nét rửa tròn làm cho một bầu trời đầy rất nhiều đám mây xoáy và xoáy lốc của các ngôi sao.
“Population I stars are generally performing nearly circular orbits round the centre of the galaxy,” says the book Guide to lớn the Sun.

Xem thêm: Top 10 Game Kinh Dị Hay Nhất Mọi Thời Đại Đáng Chơi, Top Game Kinh Dị Hay Nhất Mọi Thời Đại


Theo sách Guide lớn the Sun thì “thường thường xuyên các ngôi sao thuộc Tập thích hợp I xoay quanh tâm của thiên hà theo quỹ đạo phần lớn là hình tròn”.
With few exceptions, most chloroplasts have their entire chloroplast genome combined into a single large circular DNA molecule, typically 120,000–170,000 base pairs long.
Trừ một vài ngoại lệ, toàn thể hệ ren của phần nhiều lục lạp nằm gọn gàng trong một phân tử DNA mạch vòng duy nhất, hay dài khoảng 120 000–170 000 cặp base.
The following lines pass through or terminate at Yangon Central: Yangon Circular Railway Yangon–Mandalay railway Yangon–Mawlamyaing railway Yangon–Bagan railway Yangon–Aunglan–Bagan railway Yangon–Pyay railway Yangon Central railway station was first built in 1877 by the British to tư vấn Burma"s first railway line, from Yangon to Pyay.
Những tuyến sau đây sẽ trải qua hoặc xong xuôi tại Ga trung chổ chính giữa Yangon: đường vòng quanh Yangon tuyến Yangon-Mandalay con đường Yangon-Mawlamyaing tuyến Yangon-Bagan tuyến Yangon-Aunglan-Bagan đường Yangon-Pyay Ga trung trung khu Yangon được bạn Anh xây dừng lần đầu tiên vào năm 1877 để hỗ trợ tuyến con đường sắt đầu tiên của Miến Điện tự Yangon mang lại Pyay.
The genome of map strain K-10 was sequenced in 2005 và found to lớn consist of a single circular chromosome of 4,829,781 base pairs, và to encode 4,350 predicted ORFs, 45 tRNAs, and one rRNA operon.
Bộ gene của đổi mới dạng maps K-10 được giải trình tự vào khoảng thời gian 2005 cùng tìm thấy gồm 1 nhiễm dung nhan thể hoàn toàn của 4.829.781 cặp base, với ORF dự kiến 4.350 mã, 45 tRNA, cùng một operon rRNA. ^ Ryan KJ; Ray CG chỉnh sửa (2004).
During the favourable opposition of 1892, W. H. Pickering observed numerous small circular đen spots occurring at every intersection or starting-point of the "canals".
Vào thời khắc xung đối trong những năm 1892, W. H. Pickering đã quan giáp được một vài những điểm nhỏ hình tròn, màu đen tại phần đông điểm giao nhau hoặc bắt đầu của phần lớn "con kênh đào".
The circular thiết kế of the đô thị was a direct reflection of the traditional Persian Sasanian urban design.
Thiết kế tròn của thành phố là 1 trong những sự phản ảnh trực tiếp của thiết kế đô thị truyền thống của người bố Tư Sasanian.
It has a very symmetric central toàn thân surrounded by a circular outer ring, with nothing chamichi.com.vnsible connecting them.
Nó gồm một cơ quan trung trung khu được một vòng tròn bao quanh bên phía ngoài và được liên kết bởi thứ không nhìn được bởi mắt thường.
In the ball bearing và roller bearing, to lớn prevent sliding friction, rolling elements such as rollers or balls with a circular cross-section are located between the races or journals of the bearing assembly.
Trong vòng bi với ổ đỡ nhỏ lăn, nhằm tránh ma giáp trượt, những yếu tố cán như con lăn hoặc quả bóng mặt cắt ngang hình tròn ở giữa những cuộc đua hoặc các tạp chí của thành phần vòng bi.
Whilst Richard Cantillon had imitated Isaac Newton"s mechanical physics of inertia và grachamichi.com.vnty in competition và the market, the physiocrats had copied the body"s blood system into circular flow of income models, William Jevons had found growth cycles lớn match the periodicity of sunspots, Samuelson adapted thermodynamics formulae to lớn economic theory.
Trong khi Richard Cantillon áp dụng các nguyên tắc về trọng lực và những định pháp luật cơ học của Isaac Newton vào thị phần cạnh tranh, những người dân trọng nông xào luộc hệ tuần trả máu để vận dụng vào quy mô thu nhập của họ, William Jevons phát hiện những chu kỳ phát triển trùng với các chu kỳ của các vết black Mặt Trời, Samuelson áp dụng lý thuyết nhiệt hễ lực học tập vào kim chỉ nan kinh tế.
After Liberation, Scandinachamichi.com.vnan architects, tired of square buildings but cognizant that circular buildings were impractical, asked Piet Hein for a solution.

Xem thêm: Top 12 Nam Ca Sĩ Nổi Tiếng Việt Nam Hiện Nay, Top 7 Ca Sĩ Nổi Tiếng Nhất Việt Nam Năm 2021


Sau khi giải phóng, các kiến trúc sư người Scandinachamichi.com.vne,mệt mỏi với những tòa bên vuông mà lại nhận thức được rằng các tòa đơn vị hình tròn là không thực tế, yêu cầu Piet Hein cho một giải pháp.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M