Chính Ủy Là Gì

  -  

Chính ủy là gì? Chính ủy là một danh xưng khá quen thuộc trong quân đội mà bạn ít nhất đã nghe qua một lần. Nếu chưa hiểu rõ về danh xưng này thì hãy theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của một người chính ủy như thế nào nhé.

Bạn đang xem: Chính ủy là gì


1. Chính ủy là gì? Phân biệt giữa Chính ủy và Chính trị viên

1.1. Giải thích chính ủy là gì?

Chính ủy là viết tắt của từ Chính trị ủy viên, đây là danh xưng của các cán bộ chuyên trách đại diện quyền lãnh đạo chính trị của nhà nước (hoặc chính đảng) trong quân đội, thực hiện quyền giám sát mang tính chính trị đối với các chỉ huy quân sự và lãnh đạo trong công tác giáo dục chính trị của quân đội.

Trong lịch sử quân sự thế giới thì danh xưng chính ủy xuất hiện lần đầu trong cuộc Cách mạng Pháp, tuy nhiên sau này đã được sử dụng rộng rãi trong các lực lượng vũ trang của các nước cộng sản như: Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam.

*
Chính ủy là người đứng đầu công tác chính trị trong đơn vị

1.2. Phân biệt Chính ủy và Chính trị viên

Nhiều người thường bị nhầm lẫn giữa hai chức danh chính ủy và chính trị viên. Dưới đây là sự so sánh giữa hai danh xưng này:

Giống nhau: Cả hai chức danh đều chỉ người lãnh đạo đứng đầu, chuyên trách vấn đề chính trị trong quân đội và được biên chế từ cấp đại đội trở lên.Khác nhau: Trong cấp đại đội và tiểu đoàn sẽ gọi là chính trị viên và các cấp cao hơn tiểu đoàn mới được gọi là chính ủy. Hiểu đơn giản là cách gọi dựa trên phân cấp đơn vị trong quân đội.

2. Vai trò chủ trì về chính trị của chính ủy 

Người giữ chức danh chính ủy từ cấp trung đoàn trở lên có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng tinh thần vững mạnh của bộ đội. Góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, tăng cường hiệu quả quản lý của các cấp chỉ huy.

Trong đó, chính ủy là người chủ trì toàn bộ hoạt động xây dựng đơn vị về chính trị; trực tiếp định hướng hoạt động của mọi tổ chức, cá nhân trong đơn vị làm theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tuân thủ nghiêm các nghị quyết của cấp uỷ, tổ chức đảng, mệnh lệnh, chỉ thị của người chỉ huy đơn vị.

Xem thêm: Cách Tăng Fps Của Game Liên Minh Huyền Thoại Cho Máy Cấu Hình Thấp


Mọi hoạt động của chính ủy phải bảo đảm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng được quán triệt sâu sắc trong toàn đơn vị; các cán bộ, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; các tổ chức trong đơn vị được xây dựng vững mạnh toàn diện, có chất lượng chính trị cao.

Để phát huy hết vai trò của mình, người chính ủy phải chủ động quan hệ chặt chẽ với chỉ huy các cấp của đơn vị trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo. Trong quá trình hoạt động, chính ủy hết sức tạo điều kiện để các cấp phó hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình; đồng thời luôn bám sát cơ sở, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh.

Là người chủ trì về chính trị trong đơn vị nên phẩm chất, năng lực, tác phong công tác, uy tín của chính ủy luôn có ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức tư tưởng, tình cảm, ý chí của mọi cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. Vì vậy đòi hỏi người chính ủy phải thực sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống; đồng thời phải có năng lực công tác, nói đi đôi với làm; thực sự gương mẫu trước tập thể để làm gương cho các đồng chí khác.

*
Chính ủy có vai trò quan trọng trong quân đội

3. Nhiệm vụ của chính ủy là gì?

Chính ủy là người đứng đầu đơn vị trong công tác chính trị, nhiệm vụ của chính ủy bao gồm:

Xây dựng tổ chức vững mạnh về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức trong đó mỗi cá nhân luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có năng lực và tinh thần cao hoàn thành nhiệm vụ.Tham gia công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt nâng cao mối quan hệ đoàn kết, bền chặt giữa đơn vị bộ đội và nhân dân trên địa bàn đang đóng quân.Hợp tác trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng và tin cậy với chỉ huy đơn vị để đưa ra các đề xuất về công tác chính trị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị cũng như báo cáo lên cấp trên.Chỉ đạo công tác khen thưởng đối với người có công với cách mạng và các chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị theo thẩm quyền được giao.Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ của đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện.Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học xã hội để nâng cao năng lực về công tác chính trị và công tác đảng trong đơn vị.

Xem thêm: Nhạc Bgm Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Bgm Top 14+ Nhạc Bgm Là Gì Mới Nhất 2022

Bài viết trên đã giải thích chi tiết Chính ủy là gì? Hy vọng với những thông tin trên, bạn đã hiểu được vai trò và nhiệm vụ hết sức quan trọng của danh xưng chính ủy trong quân đội là không thể thay thế.