Bitwise là gì

  -  
Trong xây dựng máy vi tính tiên tiến nhất. Phnghiền tân oán bitwise chuyển động trên một hoặc các số nhị phân (binary numerals), hoặc các chuỗi như là số nhị phân. Đây là 1 trong những phép toán dễ dàng và nkhô cứng, được cung cấp thẳng vì Chip xử lý (processor). Thông thường những phép tính bitwise nhanh khô hơn không hề ít đối với phnghiền nhân, phxay chia, thỉnh thoảng nkhô giòn rộng đáng kể đối với phnghiền cùng. Các phxay tính bitwise thực hiện ít tích điện hơn bởi nó ít thực hiện tài nguyên ổn.

Bạn đang xem: Bitwise là gì


Khi một bitwise AND được thực hiện bên trên một cặp bit, nó trả về 1 ví như cả 2 bit là một trong những, ngược chở lại trả về 0.
lúc một bitwise OR được triển khai bên trên một cặp bit, nó trả về 1 trường hợp một trong các bit là một, ngược lại trả về 0.
Lúc một bitwise XOR được triển khai bên trên một cặp bit, nó trả về 1 giả dụ những bit khác nhau, ngược chở lại trả về 0.
Java: byte, short, int, long, double.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nạp Thẻ Khu Vườn Trên Mây Mobile An Toàn, Nhanh Chóng

C#: byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong, float, doubleJavascript: double.....
Javascript tàng trữ những số như thể các số chnóng động 64 bit (64 bits floating point numbers). Nhưng những phnghiền toán thù bitwise được tiến hành bên trên những số nguyên ổn 32 bit. Các ngôn ngữ khác ví như Java, C#,.. những phxay toán thù bitwise cũng được triển khai bên trên những số nguyên ổn 32 bit.
Vì vậy trước lúc thực hiện phép tân oán bitwise cùng với các số chúng ta cần chuyển đổi mỗi số thành một dẫy 32 số nhị phân.

Xem thêm: Hướng Dẫn Xây Dựng Bảng Ngọc Bổ Trợ Kha'Zix, Ngọc Bổ Trợ Kha'Zix


Trong Javascript thủ tục toString(base) giúp đỡ bạn gửi một vài ngẫu nhiên từ bỏ hệ cơ số 10 (base 10) sang hệ cơ số khác.

let a = 8;// Base 2 string.console.log( a.toString(2) );// 1000// Base 8 stringconsole.log( a.toString(8) ); // 10// Base 16 stringconsole.log( a.toString(16) ); // 8let b = 218;// Base 2 string.console.log( b.toString(2) );// 11011010// Base 8 stringconsole.log( b.toString(8) ); // 332// Base 16 stringconsole.log( b.toString(16) ); // domain authority

DecimalBinary
500000000000000000000000000000101
100000000000000000000000000000001
5 và 1 = 100000000000000000000000000000001
5 | 1 = 500000000000000000000000000000101
5 ^ 1 = 400000000000000000000000000000100
~ 5 = -611111111111111111111111111111010

Chú ý: Trong 32 bit, bit trước tiên được áp dụng nhằm khẳng định vết (sign) của số, nếu như bit này là một trong tương xứng với dấu trừ ( - ), nếu bit này là 0 tương xứng cùng với vết cộng ( + )
*

Toán thù tử Bitwise Left Shift ( console.log( 1073741824
*

*

Chuyển thay đổi chữ thường (Lowercase) sang chữ hoa (Uppercase):


*