Amazing là gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ chamichi.com.vn.Học những tự bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Amazing là gì

*

a situation in which older và younger people do not underst& each other because of their different experiences, opinions, habits, & behaviour

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép


Xem thêm: Chặng 3 Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang Chặng 3 Công Chúa Giúp Bạn Đạt S

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chamichi.com.vn English chamichi.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: "Quản Trị Thương Hiệu Tiếng Anh Là Gì ? Quản Trị Thương Hiệu Tiếng Anh Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語