Âm tính với dương tính là gì

  -  
Douglas L. McGee

, DO, Emergency Medicine Residency Program, Albert Einstein Medical Center
Bạn đang xem: âm tính với dương tính là gì

Thông thường, các kết quả kiểm tra định lượng như vậy (ví dụ, xét nghiệm bạch cầu trong trường hợp nghi ngờ viêm ruột thừa) thường được mô tả dưới dạng đường cong phân bố (không nhất thiết phải là đường cong bình thường, mặc dù thường được mô tả như vậy). Sự phân bố các kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân được tập trung vào một điểm khác biệt so với người không mắc bệnh. Một số bệnh nhân mắc bệnh sẽ có kết quả rất cao hoặc rất thấp, nhưng hầu hết đều có kết quả trung bình. Ngược lại, một số bệnh nhân không mắc bệnh có kết quả rất cao hoặc rất thấp, nhưng hầu hết đều có kết quả trung bình dựa trên một ý nghĩa khác với bệnh nhân mắc bệnh. Đối với hầu hết các xét nghiệm, có điểm giao thoa kết quả xét nghiệm, nhiều kết quả xét nghiệm khác nhau có thể có ở bệnh nhân có bệnh và không có bệnh; các kết quả như vậy được minh họa rõ ràng hơn khi các đường cong được mô tả trên cùng một đồ thị (xem hình Phân bố các kết quả xét nghiệm Phân bố các kết quả xét nghiệm.

*
). Một số bệnh nhân ở trên và dưới điểm cắt được lựa chọn sẽ được mô tả không chính xác. Điều chỉnh điểm cắt để xác định thêm bệnh nhân mắc bệnh (tăng độ nhạy của xét nghiệm) cũng làm tăng số lượng dương tính giả (độ đặc hiệu kém), và di chuyển điểm cắt theo cách ngược lại sẽ giúp tránh dương tính giả nhưng lại tăng số lượng âm tính giả. Mỗi điểm cắt được kết hợp với xác suất cụ thể của kết quả dương tính và dương tính giả.


*Xem thêm: Tìm Hiểu Bản Đồ Luyện Công Võ Lâm 1, Địa Điểm Train Lv Nhanh

Biểu đồ của các kết quả dương tính thực (số dương tính thật/số bị bệnh) so với kết quả dương tính giả (số dương tính giả/số không bị bệnh) với một loạt các điểm cắt tạo ra đường cong ROC. Đường cong ROC minh họa sự cân bằng giữa độ nhạy và độ đặc hiệu khi điểm cutoff được điều chỉnh (xem hình Đường cong đặc trưng hoạt động của bộ thu nhận (đường cong ROC) Đường cong đặc trưng hoạt động của bộ thu nhận (đường cong ROC)

*
). Theo quy ước, phần dương tính thật được đặt trên trục y, và phần dương tính giả được đặt trên trục x. Khu vực dưới đường cong ROC càng lớn, sự phân biệt càng tốt giữa có bệnh hoặc không có bệnh.
Xem thêm: Timber Là Gì, Nghĩa Của Từ Timber, Nghĩa Của Từ Timber Trong Tiếng Việt

*

Khi kết quả xét nghiệm có thể được định nghĩa là dương tính hoặc âm tính, tất cả các kết quả có thể có thể được ghi lại trong một bảng đơn giản 2 × 2 (xem bảng Phân phối kết quả xét nghiệm giả thuyết Phân bố kết quả kiểm tra giả thuyết

*
) có thể tính được những đặc tính xét nghiệm phân biệt quan trọng, bao gồm độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương và âm, và tỷ lệ xác suất (LR), có thể tính (xem bảng Phân phối Kết quả Xét nghiệm của Xét nghiệm Xóa Bạch cầu Giả định trong Nhóm 1000 Phụ nữ có Tỷ lệ Nhiễm trùng Tiểu Giả định là 30% Phân bố kết quả test trong một thử nghiệm giả định test en esterase bạch cầu trong nhóm 1000 phụ nữ với tỷ lệ UTI giả thuyết là 30%
*
).